Home Interview INTERVIEW PARADOX OBSCUR

INTERVIEW PARADOX OBSCUR

by Nel Mertens

Toxic Razor (TR) en Kriistal Ann (KA) vormen sinds 2014 Paradox Obscur en brachten net hun nieuwe album Morphogenesis uit, hun vijfde in acht jaar tijd. Tijd voor een babbel met het Griekse alternatieve electroduo!

NEDERLANDS (ENGLISH VERSION BELOW)

Voor de mensen die Paradox Obscur niet kennen: Wie zijn jullie en hoe omschrijf je jullie muziek zelf het liefst?
Paradox Obscur speelt extravaganza elektronica en is wel iets, als je van filosofische, tot nadenken stemmende, neo-techno-electro muziek houdt. (lacht)

Wat kan jullie inspireren om nieuwe nummers te schrijven?
TR: Inspiratie komt meestal na het jammen in de studio, terwijl synthesizers een breed palet aan geluiden en stemmingen bieden.
KA: Het groteske dat voortkomt uit moderne samenlevingen en menselijk gedrag.

Het eerste album op Metropolis Records was Singles & Rarities. Een album vol tracks die op geen van jullie vorige albums thuishoorden en toch heel typerend zijn voor wie jullie als band zijn. Maar dat geldt eigenlijk voor al jullie albums. Heel divers en bijna onvergelijkbaar. Is dit een bewuste keuze voordat jullie aan een nieuw album gaan werken of groeit het spontaan?
Singles & Rarities was slechts een verzameling van oudere en niet eerder uitgebrachte nummers, voornamelijk gecomponeerd voor verschillende compilaties/collectieven, en niet een puur studioalbum, aangezien de nummers in verschillende periodes zijn opgenomen. De workflow in de studio is een pad van een evolutionair proces en we proberen altijd nieuwe niveaus te bereiken en ons geluid en optreden up-to-date te houden met nieuwe ideeën en technieken als het gaat om het opnemen van een nieuw album.

Jullie nieuwe album Morphogenesis is net uit. Wat kunnen de luisteraars verwachten?
Ze kunnen een hoge energiestoot uit de speakers verwachten. Opzwepende en dansbare deuntjes die klaar staan ​​om je dag goed te maken!

Jullie nemen alles op met vintage synths en drummachines. Daarnaast gebeurt dat alles ook live, wat resulteert in een uniek, intiem geluid. Maar hoe moeilijk is dit?
Hardware-instrumenten zijn erg leuk om mee te werken en te spelen, het voelt alsof je één wordt met een synth of een drummachine tijdens het opnemen of repeteren. Voor ons is het allemaal zo vanzelfsprekend om uitsluitend met echte uitrusting te werken.

© KRIST

Is er een kans dat we je binnenkort in België mogen verwelkomen?
Ons eerste optreden was in 2015 in België, het was een geweldige ervaring die we in de nabije toekomst hopen te herhalen. Nodig ons alsjeblieft uit!

Welke recente/nieuwe bands zijn volgens jullie interessant om in het oog te houden?
TR: Nevada Hardware, Louis De Tomaso en Dominik Marz zijn enkele recente ontdekkingen die echt hete elektronische lekkernijen opleveren.
KA: Ik heb een gekke Aquarius-fan die me elke dag veel muziek stuurt om te beluisteren, voornamelijk uit de periode 1980-2000 uit films en bands zoals Justice of Devo enz.

Wat is je grootste muzikale droom?
Dat we nooit zonder inspiratie komen te zitten.

Heel erg bedankt voor het maken van tijd voor dit interview, Toxic Razor en Kriistal Ann!
Morphogenesis is digitaal, op cd en vinyl verschenen bij Metropolis Records.

Facebook Bandcamp

ENGLISH

For the people who don’t know Paradox Obscur: Who are you and how do you describe your music?
Paradox Obscur play extravaganza electronica or if you like philosophical, thought-provoking, neo-techno-electro music (smiles).

What can inspire you to write new tracks?
TR: Inspiration comes mostly after jamming in the studio, while synthesizers can offer a wide palette of sounds and mood.KA: The grotesque that emerges from modern societies and human behaviors.

The first album on Metropolis Records was Singles & Rarities. An album full of tracks that did not belong on any of your previous albums and yet very typical of who you are as a band. But that actually applies to all your albums. Very diverse and almost incomparable. Is this a conscious choice before you start working on a new album or does it grow spontaneously?
Singles & Rarities was just a collection of older and unreleased songs mainly composed for various compilations/collectives, not a pure studio album as tracks were recorded via different periods for the band.The workflow in the studio is a path of an evolutionary process for the band and we always try to reach new levels and keep our sound and performance updated with new ideas and techniques when it comes to record a new album.

Your new album Morphogenesis has just been released. What can the listeners expect?
They can expect a high rush of energy coming out of the speakers, uplifting and danceable tunes ready to make your day!

You record everything with vintage synths and drum machines. In addition, you record everything live, resulting in a unique, intimate sound. But how difficult is this?
Hardware instruments is great fun to work and play with , feels like becoming one with a synth or a drum machine when recording or rehearsing. For us it all comes so naturally to work exclusively with real gear.

Is there a chance that we can welcome you in Belgium soon?
Our first live was in Belgium in 2015, it was a wonderful experience which we hope to repeat in the near future. Invite us please!

Which recent / new bands are interesting to keep our ears on, according to you?
TR: Nevada Hardware, Louis De Tomaso & Dominik Marz are some recent discoveries which deliver really hot electronic delightments. KA: I have a crazy Aquarius fan who sends me every day to listen to a lot of music mainly 80s- 00s from movies and bands like Justice or Devo etc.

What is your biggest musical dream?
So that we never run out of inspiration…

Thank you so much for making time for this interview, Toxic Razor and Kriistal Ann!

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More