Home Privacybeleid

Privacybeleid

Op de hoogte blijven van de laatste muziekweetjes is fijn, maar hoe zit dat nu precies met de privacy?

Jij centraal staat bij alles wat we doen. Ons doel is om jouw vertrouwen te behouden door jouw persoonlijke informatie met respect te behandelen en jou de controle te laten behouden.

Luminous Dash neemt verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Hier kunt u lezen welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt of deelneemt aan een wedstrijd, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. We volgen hierin de GDPR (de nieuwe Europese regelgeving).

Verwerking van de gegevens:

De GDPR merkt ons aan als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent, in het kort, dat wij beslissen welke gegevens worden verzameld, hoe en met welke middelen dat gedaan zal worden, maar ook waarom we dat allemaal doen.

Wie helpt ons, onder onze verantwoordelijkheid, je persoonsgegevens te verwerken? Wees gerust, al onze verwerkers hebben zich persoonlijk of op een algemene wijze akkoord verklaard met de GDPR, en dus, ons beleid. Hier volgt een kort overzicht.

Combell nv, Skaldenstraat 121, 9042 Gent,België , Ondernemingsnummer: BE 0541.977.701 TEL: 0800-8-5678

Naast deze verwerkers gebruiken we nog enkele plugins die soms ook data verwerken. Wees gerust, net zoals bij onze verwerkers gebruiken wij enkel plugins die uitdrukkelijk in regel zijn met de GDPR. Een opsomming: Google Analytics, Mailchimp-integratie

Welke gegevens worden verzameld?

Naam, emailadres, locatiegegevens, telefoonnummer, IP adres en occasioneel specifieke gegevens m.b.t. een wedstrijd bv een maat van een t-shirt

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We doen dit natuurlijk niet zomaar. Het is de bedoeling dat we door de verzameling van jouw gegevens jou een optimale ervaring kunnen bieden op onze website. Maar wat moet je je daar nu bij voorstellen?

We zorgen ervoor dat de ervaring op onze website zo veilig mogelijk verloopt. Daarom gebruiken we de gegevens om onze website te monitoren zodat alles vlot verloopt. Zo proberen we ook fraude en andere slechte intenties te vermijden.

We houden je ook graag op de hoogte van onze producten en diensten. Daarom sturen we je heel af en toe een email. Nu eens een uitnodiging, dan weer eens gewoon een nieuwtje.

Sommigen kennen dit ook als direct marketing, maar je hoeft niet bang te zijn! De mails bevatten altijd een link om jezelf uit onze database te laten schrappen.

Google Analytics verzamelt voor ons gegevens zodat we zelf inzichten kunnen krijgen in het publiek dat onze website bezoekt. Statistische gegevensverzameling, heet dat. IP-adres, welke pagina’s er bezocht werden, een geografische situering van de bezoeker en het moment van bezoek worden verwerkt.

Wanneer u e-mail of post naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

In het kader van een wedstrijd worden de gegevens van de winnaars doorgegeven aan de organisator van de wedstrijd. Zo kan uw prijs afgeleverd krijgen digitaal of per post. Bij deelname wordt uw naam en e-mailadres automatisch toegevoegd aan de mailinglist. Dit wordt kenbaar gemaakt alvorens men overgaat tot deelname. Iedereen is ook hier vrij om zich hierop in- en uit te schrijven.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Wat zijn je rechten?

Recht op inzage

Jouw gegevens blijven uiteraard van jou. Je kan daarom ten allen tijde aan ons vragen om inzage te krijgen in de gegevens die we van jou hebben verzameld en hoe, waarom en voor hoe lang we ze verwerkt hebben. Dit alles in de ruimste zin. Je zal exact weten hoe we je info@luminousdash.com en we sturen je binnen 1 maand na de vraag alles wat we hebben.

Recht op verbetering en wissen van persoonsgegevens

Je kan altijd je gegevens laten verbeteren of wissen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer je verhuist of een nieuw emailadres maakt. Als je gegevens wilt laten verwijderen of wijzigen kan je deze vraag sturen naar info@luminousdash.com

Sommige gegevens kunnen spijtig genoeg niet zomaar gewist worden. We hebben het dan over gegevens die we op basis van een wettelijke verplichting (bv. boekhouding) of op basis van een overeenkomst moeten bijhouden.

Uiteraard, gegevens die ooit op een onrechtmatige manier verwerkt zouden geweest zijn, worden zo snel mogelijk gewist. Elke andere vraag zal zonder onredelijke vertraging ingewilligd worden.

Recht op beperking van of bezwaar tegen gegevensverwerking

Wanneer je een vraag tot wissen hebt ingediend, we de gegevens op hun juistheid controleren, de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of de gegevens nodig zijn voor een rechtsvordering kan je een beperking van de verwerking vragen. Deze vraag richt je aan info@luminousdash.com en dan beperken we binnen de maand de verwerking.

Wil je niet dat we je gegevens verwerken? Maak dan bezwaar via info@luminousdash.com en dan stoppen we zo snel mogelijk (binnen 1 maand na de aanvraag) met het verwerken van je gegevens. Uitzonderingen hierop zijn wederom de gegevens die we op basis van een wettelijke verplichting (bv. boekhouding) of op basis van een overeenkomst moeten bijhouden. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Zo kan je de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen.

Recht op intrekken van de toestemming

Jouw toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden. Uiteraard heeft dit enkel weerslag op de gegevens die we verkregen hebben op de loutere basis van jouw toestemming. De gegevens die we op basis van een wettelijke verplichting (bv. boekhouding) of op basis van een overeenkomst verkrijgen of moeten bijhouden, vallen hier dus buiten.

Klachten

Klachten over hoe we je gegevens verwerken moeten gemeld worden bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (https://www.privacycommission.be/nl) .

Cfr. Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://luminousdash.be.
Luminous Dash zetel: Palepelstraat 36, 9830 Sint-Martens-Latem – 0627.613.754 Contactadres: info[@]luminousdash.com

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More