Home Belgisch COCAINE PISS

COCAINE PISS

by Didier Becu

Een punkband die de mainstreammedia haalt. Neen, de wereld is er nog zo erg niet aan toe als we dachten. Vanuit de Luikse undergroundscène trok Cocaine Piss de aandacht van Steve Albini met als resultaat één van de beste platen van het jaar. Zelden kunnen bands de energie van een concert op een plaat overbrengen, Cocaine Piss deed het op hun debuut The Dancer wel. We waren dan ook verheugd dat deze helden (want dat zijn ze voor ondergetekende) een praatje met ons wilden maken.

Hallo, laat ik je maar de vraag stellen die jullie al een miljoen keer hebben beantwoord: waar heb je de naam vandaan?
We hebben veel tijd aan allerlei onzin besteed. En dan op een bepaalde dag, mixten we gewoon wat trashy woorden door elkaar en uiteindelijk klonk Cocaine Piss zeer grappig.

Je muziek is tamelijk extreem. Sommigen zullen zeggen dat jullie teksten provocerend zijn. Het is in ieder geval recht in je gezicht. Ik hoor een band die plezier heeft, maar nog meer hoor ik een band die is niet gelukkig met de manier waarop deze wereld draait.
We schreeuwen met plezier tegen een wereld die we niet willen.

Sommigen zullen het wel haten, maar Cocaine Piss is een ervaring voor het publiek. Na de shows zijn jullie altijd sympathiek met de fans. Die betekenen veel voor jullie?
Natuurlijk. We zijn hun zeer dankbaar!

Cocaine Piss

Jullie debuut namen jullie op met de enige echte Steve Albini. Hoe kwam dit tot stand en was je niet zenuwachtig om met zo’n meester te werken?
We kwamen in contact met Steve Albini door Franky, onze boekingsagent. We hebben er met hem over gepraat, want die ging reeds naar Chicago met een andere band. Na een paar e-mails was alles klaar. Dat was echt ongelooflijk. En natuurlijk pisten we bijna in onze broek. Maar hij was erg leuk, de hele ervaring was geweldig.

De meeste songs zijn erg kort, meestal minder dan twee minuten of zelfs minder. Is dit nu de definitieve Cocaine Piss?
Dit is wat we nu doen. Het lijkt allemaal heel natuurlijk voor ons. Als we liedjes schrijven, willen we niets gaan herhalen of iets overbodigs doen, dus knippen we ze gewoon kort.

Een nadeel is natuurlijk dat een Cocaine Piss-optreden slechts 15 minuten duurt. Zal dit in de toekomst veranderen?
Onze huidige set is ongeveer 25 minuten, omdat we het grootste deel van het nieuwe album spelen, plus een paar oude nummers. Maar ik denk niet dat in de toekomst de set veel langer zal worden.

Soms is je muziek  heel grappig, ook al denk ik niet dat iedereen het waardeert, zelf zing ik de hele dag door Elegance. Ik bedoel, het is lawaai, maar ik hoor zo veel pop in Cocaine Piss.
Juist. We weten echt niet wat voor soort muziek we spelen, en we luisteren naar zeer uiteenlopende dingen. Ik-heb-geen-idee-van-wat-ik-doe-punk.

Jullie zijn  van Luik. Zelfs als is België een klein land, weten Vlamingen niets over de scène daar. Hoe is die?
Het is geweldig! Er zijn daar een heleboel kleine zalen, en een paar grotere. Er zijn elke avond shows, en je kan veel goede bands zien.

Het is natuurlijk fantastisch, maar sommige vooraanstaande muziekbladen hebben Cocaine Piss getipt als een van de bands van de toekomst. Natuurlijk hebben ze gelijk, maar heb je dit ooit verwacht?
Nee, Cocaine Piss was aanvankelijk puur voor de lol, maar we zijn erg blij dat we meer kunnen spelen dan we zelf ooit gedacht hadden.

Waarom kozen jullie voor The Dancer als titel voor jullie plaat?
Simpel, het is een album om op te dansen! Dat was de indruk die we hadden toen we onze tape voor de mastering opstuurden,  de dag na het beëindigen van de opnamesessie.

Wat betekent punk voor jullie?
Voor dingen zorgen en je geen bal van autoriteit aantrekken.

Wat is jouw favoriete plaat aller tijden en waarom?
We zijn er nooit in geslaagd om als een band een favoriete plaat te hebben.

Met wie zou je het niet erg vinden om 8 uur alleen mee in een lift te zitten en wat zou je dan doen?
Niemand wil acht uur in een lift zitten…

De laatste woorden zijn die van jou …
EVER

Cocaine Piss Facebook
Hypertension Records Facebook
Hypertension Records


ENGLISH VERSION

A punk band which is getting the attention from the mainstream media. No, the world is not that bad after all. From the underground scene of Liège (Belgium) Cocaine Piss got the attention of Steve Albini which resulted in one of the best records of the year. Rarely bands can transmit the energy of a gig on a record, however, Cocaine Piss did it on its debut The Dancer. We were pleased that these heroes (for yours truly they are) wanted to chat with us.

Hello, let me first ask you a question  you answered a million times before: where have you taken the band’s name from?
We spend a lot of time talking together about nonsense. That specific day, we were associating trashy words and found ourselves very funny when we ended up with Cocaine Piss.

Your music is quite extreme. Some will say the lyrics are provoking and above all it’s right in your face. I hear a band that is having fun, but also a band that is not happy with the way this world turns. Please explain…
We have fun yelling at a world we don’t like.

A Cocaine Piss gig is like an experience. And after the show the band is always friendly with its fans. I guess the fans mean a lot to you.
Of course. We’re very thankful for that!

You recorded your debut with the one and only Steve Albini. How did you get in touch and weren’t you nervous to meet such a legend?
We got in touch with Steve Albini through Franky, our booking agent. We discussed it the first time we met him, he already went to Chicago with a band. After a few e-mails, it was all fixed. That was unbelievable. And obviously, we were totally pissing our pants. But he was really nice, and the whole experience was great.

Most songs are very short, mostly with a length of two minutes or less. Is this the definite Cocaine Piss?
This is what we do for now. It all seems very natural to us. When we write songs, we don’t want them to get repetitive or redundant, so we just cut them short.

Of  course it is disadvantage Cocaine Piss  only plays 15 minutes on stage. Will this change in the future?
Our current set is around 25 minutes long, because we play most of the new album, plus a few old songs. But we don’t think it will become much longer.

Sometimes your music is quite funny, I guess not everybody appreciates it, but I sing Elegance all day. I mean you make noise, but I hear so much pop in Cocaine Piss as well…
Yes. We don’t really know what kind of music we’re playing, and we’re definitely all listening to very diversified stuff. I-have-no-idea-what-I’m-doing punk.

You’re from Liège. Even if Belgium is a tiny country, Flemish people know nothing about the scene over there. How is the music scene in Liège?
It is great! There’s a lot of small venues, and a few bigger. There are shows every night, and a lot of great bands.

Of course it’s sublime, but some serious music mags have tipped Cocaine Piss as one of the bands of the future.  Of course they’re right, but have you ever expected this?
No, we started Cocaine Piss for fun, but we’re very happy to get to play a lot more than we expected.

Why is your album called The Dancer?
Because it’s an album to dance to! It’s the impression we had when we had to send the tape for mastering, the day after finishing the recording session.

What does punk mean to you?
Caring about stuff and not giving a shit about authority

What’s your favourite record of all time and why?
We never managed to pick our favourite record as a band.

With who wouldn’t you mind to be alone in an elevator for 8 hours and what would you do then?
Nobody wants to be in an elevator for 8 hours.

The last words are yours…
EVER

Cocaine Piss Facebook
Hypertension Records Facebook
Hypertension Records

DIDIER BECU

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More