Home Belgisch SIMI NAH

SIMI NAH

by Luminous Dash

Chacun Pour Soi, zo heet het nieuwe plaatje van Simi Nah. Een electropopliedje dat ons wat aan Mylene Farmer doet denken. Hier zijn de tien vraagjes voor Simi!

Welke rol speelt muziek in je leven?
Muziek is het enige niet materiële element dat me vreugde, plezier, gemoedsrust schenkt. Het maakt me los van stress. Het doet me lachen en huilen. Het maakt me blij, verdrietig en hysterisch. Het geeft me vleugels, kippenvel, nachtmerries, dromen en het kan de rotzooi in mijn gedachten wat doen verdwijnen!  Dus wat moet ik zeggen? Zonder muziek zou mijn leven behoorlijk leeg zijn!

Wat is de eerste plaat die je ooit in je leven hebt gekocht? Niet liegen!
Mijn vader gaf me 2 cadeaus in mijn leven: een zilveren ring en een single die hij voor me kocht toen ik ongeveer 10 tot 12 jaar oud was: Goodnight Tonight van Paul McCartney & Wings. Ik had een “mange disque”, hoe zeg je dat in het Engels? Je weet wel zo’n mini-koffer die platen speelden! Ik droeg het overal en speelde dat lied ongeveer 30 keer per dag, iedereen werd er gek van! Ik veronderstel dat de baslijn me onbewust aangetrokken heeft, zonder te weten dat ik zelf ooit bas zou spelen! Ik heb nog steeds zowel de ring als het plaatje!

Welke artiest of band heeft het meest indruk op je gemaakt op het podium?
Als artiest David Bowie in Rotterdam in 1987, als band Bauhaus in Deinze in 1998.

Noem drie bands of artiesten op het moment dat we in de gaten moeten houden.
Dat is momenteel een moeilijke vraag om te beantwoorden, omdat ik bezig ben met het schrijven van een nieuw album. Tijdens die periodes luister ik meestal niet naar andere muziek en volg ik zo min mogelijk wat er in de muziekscène gebeurt, gewoon om invloeden te voorkomen. Maar als ik twee bands zou noemen waarmee ik onlangs het podium deelde, zou ik zeggen Dear Deer en The Wheal.

Welke platenhoes is volgens jou de meest iconische?
Closer van Joy Division.

Wat is volgens jou de meest onderschatte plaat ooit?​​
Doppelgänger van Curve uit 1992. Geweldige productie, geweldige muziek, uitstekende zang en tekst. Normaal zouden ze zeer groot moeten geworden zijn. Het bewijst nog maar eens de muziekbusiness niet alleen over muziek gaat …

Wat is naar jouw mening de meest overschatte plaat?
Zet je radio aan en luister (lacht).

Welk plaat doet je huilen?
Onlangs David Bowie en Lazarus, het is niet nodig om uit te leggen waarom, en misschien vroeger Ainsi Soit Je van Mylène Farmer, maar ook Charlotte Sometimes van The Cure.

In wie zijn houd zou jij 24 uur willen kruipen?Zonder twijfel zou ik Mina willen zijn, de minnares van Dracula! Ik zou toegewijd zijn aan mijn prins, hem liefhebben en hem beschermen tegen degenen die hem verkeerd inschatten … maar dat doe ik al in mijn dagelijks leven!

Wat is het meest gênante moment dat je ooit in je carrière hebt gehad?
Hahaha, ok dan ! Ik ben er wel niet direct bij betrokken, maar toch: in 1999 speelden we ons tweede optreden op Marktrock Leuven met COMA, mijn eerste muzikale project met Kenny aka KGB. Hij had een zware ontsteking aan zijn schouder en had speciale medicijnen nodig om minstens een uur gitaar te kunnen spelen. 15 minuten voor de aanvang van de show vroeg ik hem om zijn broek omlaag te trekken om hem een ​​injectie in zijn billen te kunnen geven. Ik was net bezig toen de organisator de kleedkamer binnenkwam om te zeggen dat we op het punt stonden om aan het optreden te beginnen, toen hij me met een injectiespuit in mijn hand zag en Kenny zonder onderbroek! Ik weet niet wat hij dacht dat we aan het doen waren, maar de blik op zijn gezicht!!!

ENGLISH VERSION

What role does music play in your life?
Music is the only unmaterial element capable to give me joy, pleasure, peace of mind, stress,    problems, makes me laugh, cry, happy, sad, and hysterical, gives me wings, goose bumps, nightmares, dreams, and can fix the mess in my mind ! … so what should I say, without music my life would be pretty empty !

What is the first record you ever bought in your life? Do not lie!
My father gave me 2 presents in my life : a silver ring, and a 45T Vinyl single that he bought for me while I was about 10 to 12 years old, “Goodnight Tonight” – Paul McCartney & Wings. I had a “mange disque”, how do you say that in English ? you know this sort of mini suitcase that played records ! I was carrying it everywhere and playing that song about 30 times a day, everyone was getting crazy !
I suppose the bass line unconsciously attracted me already, without knowing that one day I would play the bass myself !! … I still have both the ring and the vinyl !

Which artist or band has impressed you most on stage?
You said bands right ? “David Bowie” Rotterdam 1987, “Bauhaus” Deinze 1998

Name three bands or artists of the moment we need to keep an eye on.
In the present moment, it’s a difficult question to answer, because I’m in the process of writing a new album. During those periods, I usually don’t listen to other music and follow as less as possible what’s going on in the music scene, to avoid any influences … But if I should name 2 bands I recently share the stage with, I would say “Dear Deer” and “The Wheal”.

Which record sleeve do you think is the most iconic ever?
“Joy Division” Closer

What is in your opinion the most underrated record ever?
“Curve” – Doppelgänger 1992. Great production, great music, superb vocals and lyrics, they should be big, extremely big !!!!  It proves once again that music business is not only about music …

What is in your opinion the most overrated record ever?
Please just turn the radio ON and listen 

Which record makes you cry?
Lately, David Bowie “Lazarus”, no need to explain why, and maybe earlier Mylène Farmer “Ainsi soit je” and The Cure “Charlotte sometimes”.

If you could be someone else for 24 hours, not necessarily a musician. Who would it be, and what would you do then?
Without a doubt I would be Mina, Dracula’s mistress ! I would just be devoted to my prince, love him and protect him from those who misjudge the unfamiliar … but that, I already do in my everyday life !

What is the most embarrassing moment you ever had in your career?
Hahaha OK ! I’m not directly involved here, but still : in 1999, we played our second gig at Marktrock Leuven with “COMA”, my first musical project with Kenny AKA KGB. He had an heavy inflammation in his shoulder and needed special medication in order to play guitar at least for one hour. 15 minutes before showtime, I asked him to pull his pants down to give him an injection of anti inflammatory in the buttock. I was just busy doing it while the organiser entered the dressing room to say we were about to start in a short moment, then he saw me with a syringe in my hand and Kenny knickerless ! I don’t know what he thought we were doing, but just from the look on his face ….. !!!

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More