Home Belgisch KING FU

KING FU

by Nel Mertens

Alleen al met hun namen Greg Danger (gitaar / zang), Math Schlingel (bas) en Billy Ray (drum) klinken ze legendarisch. Ontdek meer dan alleen de namen van de Luikse rockband King Fu in ons interview, voor je op 6 maart naar muziekcentrum Kinky Star in Gent trekt om hen live aan het werk te zien.

King Fu-fighting of vorstelijke grootsheidswaanzin? Wat schuilt er achter jullie bandnaam? Wat betekent deze voor jullie?
Billy: Het is iets waar Greg mee afkwam en we vonden het meteen geslaagd, omdat het leuk is. En je kan het in allerlei dwaze mopjes gebruiken. Het is een goede naam voor een project zoals het onze, zonder enige druk.

Hoe is de band ontstaan? Waar leerden jullie mekaar kennen?
Billy: Eerst waren we een one-shot punkset aan het voorbereiden met twee andere vrienden, als support bij een optreden van de legendarische band Conflict (UK) in La Zone in Luik. Op een dag waren we met ons drie in het repetitiekot en begonnen we een basis garagerockriffje te spelen. Dat werd onze eerste song Muscle Machine. We noemden het surfrock maar het werd al gauw grunge punk.

Hoe ontstaat een nieuw nummer?
Billy: Meestal komt Greg met riffs af die hij samen met ons wil spelen. Dan beginnen we te jammen en bouwen we de structuur van het nummer errond op. Riffs en melodieën komen altijd eerst.

Hoe omschrijven jullie je muziek zelf het liefst?
Billy: Ik denk dat die evolueerde sinds we begonnen. Sommige nummers zijn punkrock, grungerock en andere zijn meer postpunk. Soms zouden we meer agressief willen klinken en sneller willen spelen en soms willen we liever nummers spelen die minder lawaaierig zijn. Alles komt vrij natuurlijk, zonder dat daar zware denkprocessen bij te pas komen.

Waar zouden jullie de band graag zien staan binnen enkele jaren?
Billy: In de toekomst hopen we op veel kansen om coole shows te spelen met leuke bands. En we zouden ook de nieuwe nummers die we stilaan maken graag opnemen. Een tweede volledige lp bij een label zou fantastisch zijn.

Wat is jullie eerste muzikale herinnering?
Math: Het eerste wat ik me kan herinneren is mijn zus die naar Daddy K luisterde en het nummer Do You Speak Martien. Ik stal die cassette met dat nummer op en luisterde er de hele tijd naar op de stereoketen van mijn ouders (lacht).  Ik was 3 of 4 toen, denk ik. Daarna bleef ik haar tapes stelen tot ik van punkrock hield (lacht).

Wat is jullie muzikale droom of wens?
Math: Eerder een wens. Ik wens dat ik muziek kan blijven spelen met mijn vrienden en daar van blijf genieten. Het is het beste dat er is en maakt zelfs niet uit of we voor 5 of 500 mensen spelen. Onze muziek draait rond vriendschap en plezier maken.

Dank je, heren, voor dit fijne interview!

ENGLISH VERSION

King Fu-fighting or royal grandeurism? What does the band name mean for you? Where does it come from?

Billy: It’s basically a pun that Greg made up and we liked it right away because it’s fun and you can use it in all kinds of stupid jokes. It’s a good name for a project like ours which has no pressure at all.

How did the band started? How / where have you found each other?

Billy: At first, we were preparing a one-shot punk set with 2 other friends to support legendary band Conflict (UK) at La Zone (Liège). One day, we were only the three of us at the rehearsal room and we started playing a basic garage rock riff. It became our first song Muscle Machine. We called it surf rock but it soon became grunge punk.

In the creating process, how do you write a new song ?

Billy: Greg usually comes with riffs that he wants to play with us and we start jamming and building a song structure around it. Riffs and melodies always have to come first.

How do you prefer to describe your music?

Billy: I think it has evolved since we started but some songs are punk rock, grunge rock and others are more post-punk. Sometimes, we would like to sound more aggressive and play faster and sometimes we feel like playing songs that are less noisy. Everything comes quite naturally without any heavy thinking process.

Where would you like to see the band within a few years?

Billy: Let’s hope there will be opportunities to play more cool shows with nice bands in the future and also we’d like to record the new songs we are slowly writing. Releasing a second full lp on a label would be great.

What is your first musical memory?

Math: First thing about music I can remember is my sister listening to Daddy K and the song Do You Speak Martien. I stole her that tape with that song on it and I was listenning to it all the time and my parents hi-fi stereo (laughs).

I was 3 or 4 years old I think. Then I kept stealing my sister’s tape untill I got into punk rock (laughs).

What is your musical dream or wish?

Math: Here I have more a wish. I wish I can keep up playing music with my  friends and have fun doing it. It’s the best thing ever and it does not matter if it’s for 5 people or 500. Our music is about friendship and having a good time.

Thank you for this nice interview, gentlemen!

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More