Home Interview INTERVIEW: NUMA ECHOS

INTERVIEW: NUMA ECHOS

by Nel Mertens

Er doken op de sociale media de laatste periode heel wat prachtige foto’s op van de Italiaanse newwavemuzikante / podiumkunstenares Numa Echos, die samen met onze Belgische Red Zebra postpunker Peter Slabbynck om één of andere duistere reden in Venetië en Milaan rondhing. Een meer dan goede reden om haar al onze vragen voor te schotelen!

NEDERLANDS (Scroll down for ENGLISH)

Hallo Numa, wij kennen je van onder meer je energieke, unieke newwavenummers, maar stel jezelf even voor, voor de Belgische lezers die je nog niet kennen.

Hoe leerde je Peter Slabbynck kennen?
Ik kende Peter Slabbynck niet persoonlijk, maar ik kende de muziek van Red Zebra die zeer gewaardeerd wordt in de Italiaanse darkwave-scene.

Wat hield jullie samenwerking in? Wat mogen we verwachten?
Oorspronkelijk dachten we dat we alleen een optreden in een nummer van mijn nieuwe album en de bijbehorende videoclip zouden realiseren. Maar toen hadden we een geweldige tijd om samen te werken en we ontdekten een wederzijdse, artistieke affiniteit, dus besloten we door te gaan met het componeren van andere tracks… het zal een verrassing zijn wat eruit komt.

Hebben jullie plannen om nog meer samen te gaan werken in de toekomst?
Absoluut! Ja, ik hou ervan om in de loop van de tijd een band te behouden met mensen met wie ik contact maak.

Wil dit zeggen dat we je binnenkort ook in België op de podia mogen verwelkomen?
Ik hoop het, dat zou geweldig zijn!

Waar ben je op dit moment zelf, als Numa Echos, mee bezig?
Ik ben bezig met het afwerken van mijn nieuwe album dat bijna klaar is, mijn hele leven staat in het teken van muziek, literatuur en kunst.

Zijn er, naast Red Zebra, nog Belgische artiesten waar je fan van bent of die je kent?
Ik noem er liever niet zomaar enkele, omdat het er veel zijn. België is een land dat rijk is aan muzikale bronnen!

Wat zijn drie interessante, actuele bands die we volgens jou zeker moeten leren kennen?
Ik zal enkele Italiaanse bands noemen waarvan ik denk dat ze interessant zijn in de darkwave- en postpunkomgeving: Sovjet-Sovjet, Ash Code, Spiral69. Maar er zijn zoveel andere verschillende projecten die erg interessant zijn, zelfs in andere muzikale kringen. De lijst zou eindeloos zijn.

Poëzie, muziek en extravagante outfits lijken ons wel echt jouw ding. Welke van de drie zou je écht niet kunnen missen?
Geen van de drie. Ze zijn allemaal complementair en representatief voor mezelf.

Als je 24 uur in een lift zou vastzitten, wie mag je dan vergezellen in die krappe ruimte?
Absoluut muziek, mijn trouwe minnaar.

Website / Facebook / Instagram / Twitter

IN ENGLISH

Hi Numa, we know you from your energetic, unique new wave songs, but please, introduce yourself for the Belgian readers who don’t know you yet.

How did you get to know Peter Slabbynck?
I didn’t know Peter Slabbynck personally but I knew Red Zebra’s music which is very appreciated in the Italian darkwave environments.

What did your collaboration entail? What can we expect?
Originally we thought to realize just a featuring in a song of my new album and the related videoclip but then we had a great time working together and we discovered to have an artistic affinity so we decided to continue with the composition of other tracks… it will be a surprise what will come out.

Do you have plans to collaborate even more in the future?
Absolutely yes, I like to maintain relationships over time with people I connect with.

Does this mean that we will soon be able to welcome you on stage in Belgium?
I hope so, it could be amazing!

What are you, as Numa Echos, mainly working on right now?
I am working on the realization of my new album which is almost ready, my whole life is based on music, literature and art.

Besides Red Zebra, are there any Belgian artists that you are a fan of / that you know?
I do not mention some of them because there are many, Belgium is a country rich in musical resources.

What are three interesting, current bands that you think we should definitely get to know?
I’ll mention some Italian bands that I think are interesting in the darkwave and postpunk environment: Soviet Soviet, Ash Code, Spiral69. But there are so many other different projects that are very interesting, even in other musical circles.. The list would be endless.

Poetry, music and extravagant outfits really seem to be your thing. Which of the three could you really not miss?
All of them, they are complementary and representative of myself.

If you were stuck in an elevator for 24 hours, who would you like to accompany you in that cramped space?
Definitely music, my faithful lover.

Website / Facebook / Instagram / Twitter

Echos

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More