Home Interview BLANCMANGE

BLANCMANGE

by Didier Becu

Als je de Nederlandse versie van Wikipedia leest, zou je zweren dat Blancmange er het bijltje bij heeft neergelegd. Niets is minder waar. Deze zomer brengen Neil Arthur en Stephen Luscombe een nieuwe plaat uit, en staan ze ook nog eens op het podium van W Festival. Tijd voor een welgemeende babbel.

Hallo, Blancmange was altijd wel een beetje anders, zeg maar new romantics die graag experimenteerden en een miljoen andere dingen deden, hoe zou je de wereld van Blancmange omschrijven?
We proberen om er meer uit te halen, het meer ruimte geven. Zelf zien we ons niet als new romantics, wel elektronische outsiders.

Je eerste album Happy Families was er meteen knal op, eentje vol tijdloze singles. Wist je dat je hiermee goed zat of kwam het succes eerder onverwacht?
Het laatste. We hadden geen flauw benul van dat er ook maar één nummer van dit album een hit zou worden. Ik was er echt verbaasd over, zelfs I’ve Seen The Word werd helemaal op de radio gespeeld.

Blancmange is ook geliefd bij verschillende mensen, dat gaat van hitparadeliefhebbers tot new wavers. Met de meeste bands is dat toch anders, is dat de reden waarom Blancmange meer heeft kunnen experimenteren? Ik bedoel je schrijft fantastische popliedjes, maar tegelijkertijd doe je ook experimentele dingen.
Nooit naar de buitenkant kijken, maar ik weet het echt niet. Ik zie gewoon wat er gebeurt. Ik denk indien ik de intentie zou hebben om een louter commercieel liedje te schrijven, dat het zinloos zou zijn.

In wat ik maar jullie tweede carrière zal noemen is Blancmange niet langer meer geïnteresserd in de charts, wel een band die doet wat ze wil doen. Is dat niet zo moeilijk, want ik kan me voorstellen dat veel mensen verlangen van Blancmange dat ze een jukebox zijn.
Nee, dat is niet moeilijk. Ik schrijf wat ik wil, dat is al moeilijk genoeg. Als iemand het nodig acht, is die jukebox er ook nog altijd hoor.

Hoewel je van Middlesex afkomstig bent, heb ik altijd aan de industriële scènevan Sheffield gedacht, bands als Cabaret Voltaire, Hula en in zekere zin zelfs The Human League.
Ik kom uit Darwen, dat is in Lancashire, dat is een plaats in het Noorden en een zwaar industrieel gebied. Ik kan wel die referentie zien en zonder twijfel hadden sommige van die bands die je vermeldt in de vroege dagen een grote invloed op ons.

Deze zomer heb je een nieuw album aangekondigd. Kun je ons daar iets over vertellen?
Unfurnished Rooms is de titel en het is een verzameling van minimale synth-songs met wat extra gitaar. In de UK gaan we er vanaf oktober mee op toer, hopelijk zijn er daarna wat meer shows.

Deze zomer speelt je in België op W-Fest, iets waar je naar uitkijkt?
Natuurlijk. We gaan oude en nieuwe liedjes spelen en ik verheug me nu al op die Belgische bieren.

Ga je ook liedjes uit Unfurnished Rooms brengen?
Wellicht wel, maar ik heb nog geen setlist samengesteld.

Zijn er acts die je op W-Festival wilt zien?
Front 242. In 1983 hebben we samen met hun in Plan K in Brussel gespeeld!

Wat heb je liever op een festival: ijs, bier of frietjes?
Frietjes.

Wat is uw favoriete plaat aller tijden en waarom?
Discrete Music van Brian Eno. Het duurt lang. Soms vergeet ik dat het aan het spelen is en dan herinner ik mij hoe mooi geluiden wel kunnen zijn.

Met wie zou je 8 uur in een lift kunnen zitten en wat zou je dan doen?
Een gekwalificeerde liftreparateur. Ik wil gewoon dat ze ermij uithalen.

De laatste woorden zijn…
SOS.

ENGLISH VERSION

Hello, Blancmange always were different. Neo romantics who love to experiment and a million of other things, how would you describe the world of Blancmange?
Trying to leave more out. More space. Not neo-romantic, more like electronic outsiders.

Your first album Happy Families was a godsend as in a way it’s an album full of great singles that are even timeless today. When you recorded the album, had you the idea that you were ready to conquer the world or was it unexpected?
The latter is the case. We had no idea nor any thought a song on the album would be remotely successful. I was amazed I’ve Seen The Word got played on the radio at all.

Blancmange is also loved among many groups, from the chart public to the new wave generation. With most bands it’s different, simply as they’re loved by one, and rejected by the other. Is that the reason why Blancmange could experiment more? I mean you write superb pop, but other songs are quite experimental.
Not being on the outside looking in, I don’t know. I have ideas that just get taken for a walk to see what happens. I think if I set out to write a potentially commercial song it would be I pointless exercise.

In your second career it feels like Blancmange is no longer interested in the charts, but more a band who wants to do what they want. Isn’t that difficult as I can imagine many people wants to have Blancmange, the juke box.No it’s not difficult.  I write what I want, that’s difficult enough. The jukebox is always there too, should someone need it.

Although you’re from Middlesex, I always thought you were connected to the Sheffield industrial sound with bands like Cabaret Voltaire, Hula or in a pop sense with The Human League. Can you see sense in that?
I’m from Darwen in Lancashire which is up north and was in a heavily industrial area. I can see the reference and without a doubt some of those bands you mention and many others had a big influence on us in the early days.

And now you announced a new album which will be released after the summer. Can you tell us something about it?

It’s called Unfurnished Rooms and is a collection of minimal synth led songs with additional guitar. I will tour it in the U.K. in October and hopefully more shows after that.

This summer you will be playing at W-Fest in Belgium, I guess you’re looking forward to that ?
Of course. Well be playing old and new songs and well look forward to having some Belgium beers too.

Will you play any new songs from Unfurnished Rooms?
That may well happen. I haven’t sorted the setlist out as yet.

Any acts you want to see yourself at W-Festival?
Front 242. They supported us in 1983 when we played Plan K in Brussels.

What do you prefer on a festival : ice cream, beer or French fries?
French fries.

What is your favourite record of all time and please state why.
Discrete Music by Brian Eno. It lasts a long while.  Sometimes I forget it’s on and then it comes back in and reminds me how beautiful sounds can be.

With who would you want to be alone in an elevator for 8 hours and what would you do then? A qualified lift engineer. I’d like them to get me out.

The last words are yours…
SOS.

DIDIER BECU

W-Fest

Facebook

Website

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More