Home ReviewsAlbum Reviews DIVE – Where Do We Go From Here (Out Of Line)

DIVE – Where Do We Go From Here (Out Of Line)

by Nel Mertens

De namen van zijn verschillende projecten klinken trots welluidend in onze Belgisch elektronisch muziekportfolio. Dirk Ivens mag zich gerust de titel van zowel icoon als cultartiest in de EBM en wavewereld toe-eigenen als we denken aan wat hij ons reeds bracht met Absolute Body Control, The Klinik, Sonar, Motor!k en ook – al 30 jaar – met Dive.