Home Lijstjes HET BESTE VAN 2021: Jean-Marc Lederman (NL/ENG)

HET BESTE VAN 2021: Jean-Marc Lederman (NL/ENG)

by Nel Mertens

Hij blijft aan een hoog tempo creëren en producen en we kennen hem als Jean-Marc Lederman maar ook van The Weathermen, Kid Montana, 3 Angry Poles, Man-Dello, Ether, Jules Et Jim, Ghost & Writer, La Femme Verte, Leatherman, Mari & The Ghost. Hij werkte samen met bands als The The, Fad Gadget, Gene Loves Jezebel en Alain Bashung en geeft bij deze aan dat hij Whispering Sons maar al te graag aan dat lijstje wil toevoegen! Ontdek daarnaast ook de andere band die in 2021 indruk maakten op Jean-Marc Lederman.

© Erica Hinyot

Beste Belgische albums/singles

Ik snap nog steeds niet waarom te veel Belgische bands wanhopig willen klinken alsof ze in de bossen van Wyoming wonen: zoveel van hen zijn gewoon copycats van dingen die Amerikanen beter doen. Of slechte klonen van >plaats naam hier< welke postrockband dan ook.

Maar toch, er is licht in de tunnel:

WHISPERING SONS – Several Other
Belgische intro van het jaar. En een geweldig, kruipend nummer: het is onheilspellend en donker maar explodeert uiteindelijk in een bevrijdend climaxmoment. Ik zou graag eens iets samen met hen maken.

ULTRA SUNN – Young Foxes
Ultra Sunn is het gesprek van de dag en ze verdienen het: hun mix van diepe, quasi-gotische zang met oude geluiden gedrapeerd in een dansbare sfeer maakt ze aantrekkelijk en, imho, een toekomstig succes.

HAUNTED YOUTH – Teen Rebel
Zeer gebrekkig en plezierig, met een koel, fris totaalgeluid.

Beste internationale albums/ singles

ROHN-LEDERMAN – Venus Chariot
Mijn album met Emilleigh Rohn, uit Detroit. Het heet Venus Chariot en het is een echte achtbaan van geluiden en emotie: vrij, rauw, hoopvol hier en verdrietig daar. Het zijn 58 minuten die je niet onberoerd laten. Uit op het Amerikaanse label Cop International.

JEAN-MARC LEDERMAN – The Mysterious Manuscript Of Gabriel Garcia Marquez
Ik heb in 2021 drie albums en een boek uitgebracht: ik denk dat het oké is om dat trots uit te schreeuwen. Dit boek, en de bijbehorende muziek, gaat dieper in op het leven van drie muzikanten uit verschillende leeftijden en culturen: probeer het maar eens.

TYLER, THE CREATOR – Call Me If You Get Lost
Een genie. Probeer je hierin in te leven, het is echt een geweldig album (en artiest).

Stel je eigen favoriete Belgische festivalaffiche voor 2022

Geen festival dat op nostalgie jaagt met een affiche die vol staat met oude bands die hun oude halfbakken niet-indrukwekkende catalogi niet eens recyclen. Ze brengen deze vermoeide nummers voor een publiek dat niet om meer vraagt, dus ik denk dat ik het mis heb.
Niet een die een “Luister naar alles wat je wilt in 3 dagen” is. Te veel bands, niet genoeg tijd. We moeten terug naar meer humane omstandigheden om naar muziek te luisteren, niet van het ene podium naar het andere rennen, ons een weg banen in de jungle van duizenden mensen.

ENGLISH

Best Belgian albums / singles
Still beats me why too many Belgian bands desperately want to sound like they live in the forests in Wyoming: so many of them are just copycats of things Americans do better. Or bad clones of >put name here< whatever post rock bands.

But still, there’s some light in the tunnel:

WHISPERING SONS – Several Other
Belgian intro of the year. And great, crawling song: it’s ominous and dark yet finally explodes in a liberating moment of climax. I’d love to try something out with them.

ULTRA SUNN – Young Foxes
Ultra-Sunn is the talk of the town, and they deserve it: their mixture of deep, quasi gothic vocals with old sounds drapped in a danceable feel make them appealing and, imho, a future success.

HAUNTED YOUTH – Teen Rebel
Very flawing and enjoyable, with a cool, fresh overall sound.

Best international albums/ singles

ROHN-LEDERMAN – Venus Chariot
My album with Emileigh Rohn, from Detroit. It is called Venus Chariot and it is a real rollercoaster of sounds and emotion: free, raw, hopeful here and sad there, it’s 58 mins that won’t leave you unmoved. Out on US label Cop International.

JEAN-MARC LEDERMAN – The Mysterious Manuscript Of Gabriel Garcia Marquez
I have released 3 albums and a book in 2021:  I think it’s ok to shout it out proudly.
This book, and the 10 music that go with it, goes deeper in the lives of 3 musicians from different ages and cultures: try it.

TYLER, THE CREATOR – Call Me If You Get Lost
A genius. Try to get into this, it really is an amazing album (and artist).

Imagine your own favorite Belgian festival poster for 2022
Not one that preys on nostalgia and which is full of old bands not even recycling their old half-baked unimpressive catalogues: they deliver these tired songs in front of an audience that doesn’t ask for more, so I guess I’m wrong.Not one that is a “Listen To Everything You Want in 3 days”: too many bands, not enough time: we need to go back to more humane conditions to listen to music, not run from one stage to another, making our way in the jungle of thousands of people.

Facebook /  Bandcamp

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More