Home Interview Exclusief interview met PETER HOOK

Exclusief interview met PETER HOOK

by Ann Cnockaert
(c) Ann Cnockaert

Deze zomer is Peter Hook & The Light één van de iconen die je op W-Fest kan zien. Wij hadden in een restaurant, net voor één van zijn optredens, een gesprek met deze Joy Division- en New Order-legende.

Ik ben er zeker van dat je zal beamen dat je op een zeer unieke manier bas speelt. En hoewel deze vaak gekopieerd werd, het werd nooit geëvenaard. Duurde het lang alvorens je deze stijl hanteerde, en hoe waren de reacties daarop? Ik denk dat niemand indertijd klonk als jij.Het was niet zo duidelijk op dat moment. Het was niet dat we begonnen te spelen en we direct dat “wow-gevoel” hadden. Chorus op zich, dat bestond al langer. En ik denk dat het Bernard was die de combinatie van bas en chorus voorstelde. Ik speelde de bas hoog, en het was beter als mijn geluid wat voller klonk. Dus stelde hij een choruspedaal voor, welke het geluid verdubbelde. Ik gebruikte de chorus echter pas na Unknown Pleasures. Dus als je luistert naar Unknown Pleasures  dan merk je op dat er geen chorus inzit.  Vanaf Closerwerd het echter werkelijk een deel van het geluid. Veel van de songs schreven we voor de choruspedaal. Mensen denken misschien dat de choruspedaal eerst kwam, eigenlijk was het pas erna. De stijl van spelen en de manier van schrijven van de basdelen werd vastgelegd vóór ik het choruseffect gebruikte. Het gebruik van chorus was erg leuk omdat het de bas voller maakte, maar het maakte tegelijkertijd ook alles wat zachter. Als je luistert naar Unknown Pleasures zijn de songs duidelijk agressiever. Bij Closer zijn de nummers werkelijk een stuk zachter, meer melancholisch als het ware. Het choruseffect geeft een melancholisch geluid, dus je schrijft de songs ook op een andere manier. Bij sommige nummers werd het gebruikt, bij andere dan weer niet. Wanneer we aan het jammen waren, experimenteerden we bij welke nummers dit het beste klonk. Het was dus Bernards suggestie, niet andersom.

Veel dingen zijn reeds gezegd over Joy Division, maar als ik aan Peter Hook vraag wat het mooiste moment van Joy Division was, wat is zijn antwoord dan?
Ik herinner me dat de groep indertijd heel “close” was. Maar zodra Ian ziek werd, werd het moeilijk om nog van iets te genieten. We maakten ons steeds zorgen over zijn ziekte, of we moesten lijdzaam toezien. En ik haat het om het te zeggen, maar mijn gelukkigste momenten met Joy Division heb ik eigenlijk beleefd sinds we met The Light in 2010 de Joy Division-nummers begonnen te spelen.  De mensen waarderen de muziek, dus je speelt zonder dat beklemmende en onzekere gevoel, meer ontspannen als het ware.

Joy Division was een erg ernstige groep. Omdat we niet wisten of we het gingen maken of niet was alles heel intens en ernstig. En door Ian’s ziekte waren we erg bezorgd. We waren nooit echt een gelukkige band, want er was altijd wel iets wat je terug naar de realiteit bracht. Mensen zijn opgegroeid met de muziek van Joy Division en zijn blij om het opnieuw te kunnen horen. Het geeft dus een groot gevoel van waardering om dit opnieuw te kunnen doen. Ik kan echt wel zeggen dat mijn gelukkigste tijd eigenlijk “nu” is, en natuurlijk is het anders dan in de begindagen.
Het was een prachtige tijd toen we de groep oprichten, en telkens we iets bereikten voelde dat écht geweldig. Het waren opwindende tijden zoals tijdens de tour met de Buzzcocks. Alles werd voor het eerst gedaan, het was fantastisch. Dus het is eigenlijk een ander soort van geluk. Joy Division was, en is altijd met een vorm benauwdheid en een beklemmend gevoel gerelateerd. Je weet dat Stephen en Bernard openlijk vijandig zijn over het feit dat ik Joy Division-nummers speel. Het zorgt voor veel problemen. Maar wanneer je op het podium staat en je voelt de appreciatie van het publiek, dan geeft je dat een goed gevoel.
Ik vraag me soms af waarom er zoveel wrok is. Het is niet logisch, want ze spelen ook die nummers en noemen zichzelf Forever Joy Division.  Het probleem met New Order was niet “doe wat ik doe”, het was eerder doe “wat ik zeg”. De tegenstrijdigheden waren vaak verschrikkelijk. En ze willen niet dat ik de nummers speel. Het is net alsof Joy Division die beklemming lijkt aan te trekken. De leukste momenten voor mij zijn wanneer ik de muziek kan spelen. Dan denk ik niet aan die onzin, zoals wanneer ik thuis op mijn computer de wettelijke dreigingen moet  behandelen. Eigenlijk is het schandalig. De mensen willen enkel genieten van de muziek. Het maakt niet uit wie het speelt. Ze vinden het leuk als ik het doe, maar ik ben er zeker van dat het publiek ook uit hun dak gaat wanneer Bernard en Stephen de nummers spelen. Iemand zou hen eens moeten vragen waarom zij wel mogen spelen en ik niet. Dat is toch heel vreemd?

Ik ben ervan overtuigd dat je elke dag wel gevraagd wordt om naar een demo van één of andere band te luisteren, klopt dat?
Ik krijg inderdaad een heleboel demo’s. Mensen willen altijd iets van me weten. kan je mij zeggen of het u bevalt? En dan zetten ze het erop als een aanbeveling. Joy Division en New Order hadden geen aanbevelingen. Je moet geloven in jezelf. Het krijgen van een bevestiging door iemand anders is niet de manier van werken. Je moet geloven in jezelf.

Net als zoveel fans ik was zeer onder de indruk van Control door Anton Corbijn. Denkt u dat deze film goed weergaf wie en wat Joy Division was? 
Het vatte de stemming van de mensen en de sfeer van het moment perfect samen. Anton kent ons goed en coachte alle acteurs om zo goed mogelijk te zijn zoals wij in werkelijkheid zijn. En ik kan je wel zeggen dat hij er behoorlijk dichtbij kwam!

Naar welke muziek luister je zelf? Heb je aanbevelingen?
Nee, ik luister voornamelijk naar dance en wat oude muziek. Ik moet wel zeggen dat Leonard Cohens laatste plaat geweldig was. En onlangs hoorde ik een geweldige track van Balthazar. Ze klinken een beetje als New Order met mijn bas. Ik zocht het op op Shazam. Het was Then What van Balthazar.

Veel mensen vergeten dat je alles zelf deed en dat je een punk was. Vandaag is de muziekindustrie (en punk ook eigenlijk) dood, en de macht wordt aan de muzikanten gegeven. Wat is uw mening hierover?
Wel, de tegenstrijdigheid in punk, was dat we het wilden. De muziekindustrie is saai, maar ik denk dat nu het probleem meer gaat om de consumptie van muziek en mensen. Iedereen wil meer van beide, en ook te snel. Er is geen diepte of loyaliteit meer (lacht).

Je speelde ook in bands zoals Revenge en Monaco, maar buiten het Verenigd Koninkrijk werden die genegeerd. Wat denk je daarover?  
Dat is het leven… je wint soms, maar soms verlies je ook… De band waar ik het meest gelukkig in was en ben, is The Light.  Het is dat is wat telt (lacht nogmaals).

Ik weet dat muzikanten het haten, maar ik moet het vragen… wat is je favoriete Joy Division en New Order-song?
Vandaag is dat……24 hoursenHere to Stay.

Komt er binnenkort nog nieuwe muziek?

Ik heb veel zaken te doen. Mensen vragen me ook veel dingen. Ik ben bezig met een cover-versie voor een Amerikaans platenlabel. Een track die Dancing Madly Backwards noemt van Captain Beyond. En ik heb ook net een track met Rusty Egan (drummer van o.a Visage en The Rich Kids) voor zijn lp gedaan. Ik heb recent een song gemaakt met het Franse Limiñanas wat een hit in Frankrijk was. Ik was op een Air France-vlucht, en wanneer ze landen hoor je die muziek,  ze speelden net dat liedje. Wat een leuke verrassing! Ik doe ook enkele tracks met Reverend and The Makers. En er komt ook een track met Wolfgang Flür van Kraftwerk. Dit jaar staat ook weer Haçienda Classics op het programma.

Deze zomer speel je in België (W-fest). Waarom moeten mensen komen, met uitzondering van het feit dat zij de man op het podium zien die één van de uitvinders van de post-punk is?
Behalve dat, zien ze een eerlijke en gepassioneerde uitvoering van twee soorten muziek die de wereld veranderde, zowel op muzikaal als cultureel vlak.

ENGLISH VERSION

I am sure that you admit that you invented a very unique way of playing the bass that is often copied, never equaled. Anyway, did it take you long before you invented that style, and how were the reactions, as after all, I guess nobody sounded like Peter Hook in 1977.
It wasn’t as clear as that at the time. It wasn’t like you’ve started playing and it was “wow”.You know chorus, which is what it is, has been around for a long time. I think it was Bernard who suggested the combination of the bass and chorus because of the way the group was writing at the time. I was playing high, it would be better if my sound was fatter. So he suggested a chorus pedal which basically doubles your sound. I didn’t get it until after Unknown Pleasures. So if you if you listen closely to Unknown Pleasures  you will notice that it has no chorus. Starting from Closer it really becomes part of the sound. A lot of the songs were written before the chorus pedal. So people seem to think that chorus pedal came first, but it didn’t, it came after.  The style of playing and the way of writing the bass parts was well established before the chorus. So when it came along, it was very nice because it did make it fatter but it also makes things softer. If you listen to Unknown Pleasures the songs are more aggressive, when you go to Closer, because of the chorus pedal, the songs are actually softer, more melancholic. The chorus has an melancholic sound, so it makes you write in a different way. So on Closer  some songs have it on, others don’t. When we were jamming we would experiment with which songs it sounded the best. I was Bernard’s suggestion (god damn him!)  but it wasn’t the way around.

Lots of things have been said about Joy Division, but if I ask Peter Hook what was the most beautiful moment of Joy Division, what is his answer then?
The group was very together, I remember that. But once Ian got ill, it was hard to enjoy anything, because it was always tampered by worrying about his illness or witnessing his illness.   I think my happiest moments with Joy Division, as much as I hate to say it,  has been since I am playing it since 2010 with The Light. Because you are playing the music and people are appreciating the music, really without anything of the angst.

Joy Division were a very serious band because we didn’t know whether we were going to make it, or not. So everything was very intense and very serious. And because of Ian’s illness we were very worried. So we were never a happy-go-lucky band. There was always something that brought you back to reality. Now playing it without Ian, whilst it is not as good and it’s different, you are able to enjoy it.
People have lived with the music for many years and are so happy to hear it. There is a great sense of appreciation for doing this.  So really I have to say that that my happiest times is playing Joy Division now, but it’s different. When we formed the group it was a wonderful time and when we achieved anything it was great! There were times, like when we got the Buzzcocks tour…. wow, you know the excitement!  Everything was been done for the first time, it was wonderful. So it’s a different kind of happiness.  Joy Division have always, and still are, very angsty. You know Stephen and Bernard are openly hostile to me playing Joy Division now. It’s causing a lot of trouble for me. So it not free of it, but when you play and you see the audience react so well. You think, well how can somebody be grudge? It doesn’t make sense, and then they go and contradict themselves by playing Joy Division.  and calling themselves  Forever Joy Division. The problem with New Order was it was never do as I do, it was always do as I say. And  the contradiction in peoples actions were terrible. And again, they say you shouldn’t play Joy Division. It’s always very angsty. Joy Division seems to attract that angst. So my happiest times are playing the music. Because I have to put up with all the crap. When I sit down on my computer in my room at home and dealing constantly with legal threats. It’s a shame because really, all people want is to hear and enjoy the music. They don’t care who plays it. They like it when I play Joy Division, but I’m sure they also like it when Bernard and Stephen play it. I’m sure the audience goes mental. But someone should ask them why can you play Joy Division and Hooky can’t. It’s very strange.

I am sure that every day someone asks you to listen to their demo?
I get a lot of demo’s. People are always wanting to get confirmation. Can you let me now if you like it? And then they put it on as a recommendation.  You know Joy Division and New Order had no recomendations. You have to believe in yourself. Getting somebody else to justifie your existence or your quality, is not the way. You should believe in yourself!

Just like so many fans I was very impressed by Control by anton Corbijn. Do you think this movie kind of gave the right idea who and what Joy Division was?
It caught the mood of the people and the mood of the time perfectly. Anton knows us well and coached all the actors to be as much like us as possible…in his opinion, which was pretty close.

In fact, to which bands do you listen yourself, Peter? Any recommendations?
No, it’s mainly dance and old stuff I listen too…saying that Leonard Cohen’s new one was great. Recently I heard a great track by Balthazar, they sound like New Order, a bit  like my bass playing.  I shazamed it, and it was Then what by Balthazar.

Lots of people forget that you were a punk as well, in the sense that you did everything yourself. Today the music industry is dead and the power is given to the musicians. What’s your opinion about it?
Well, the contradiction there was that in punk, that was what we wanted. The industry is boring but I think that now the problem lies with the consumption of music and people, everyone wants more of both too quickly. There is no depth or loyalty to anything (laughs).
I hope you don’t mind for asking, please forgive me if you do. Apart from New Order and Joy Division, you also played in bands that were neglected outside the UK like Revenge and Monaco. How are your feelings about that?
That’s life…you win some, you lose some…The happiest band I ever played in has been The Light, now that is what matters (laughs)

I know musicians simply hate it, but I have to! What’s your favorite Joy Division and New Order-song, Peter?
Today……24 hours and Here to Stay

Any new music coming up?
I have lots of things to do. People ask me lots of things.  I’m doing a cover version for an American label. A track called Dancing madly backwards by a group called Captain Beyond. I’ve just done a track with Rusty Egan for his LP. I did a track in France with The Limiñanas which was a hit in France. I was on a Air France flight, and you know when they land they put music on, they played that song which was a nice suprice. I’m doing some tracks with Reverend and The Makers. I’m also doing a track with Wolfgang Flürfrom Kraftwerk. I’m doing the Haçienda Classical again this year, which is nice.

This summer you play in Belgium (W-fest). Why should people come to see you, Peter, except from the fact that they see the man on stage who invented post-punk?Apart from that, they will see an honest and passionate rendition of two types of music that changed the world…both musically and culturally….Honest 

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More