Home Lijstjes HET BELGISCH COLLECTIEF: Jean-Marc Lederman (The Weathermen) (NL/ENG)

HET BELGISCH COLLECTIEF: Jean-Marc Lederman (The Weathermen) (NL/ENG)

by Nel Mertens

Hij leverde heel wat releases aan in België en in het buitenland. Onder eigen naam, met The Weathermen, Kid Montana, 3 Angry Poles, Man-Dello, Ether, Jules Et Jim, Ghost & Writer, La Femme Verte, Leatherman, Mari & The Ghost. Hij werkte als muzikant ook aan heel wat tracks van bands als The The, Fad Gadget, Gene Loves Jezebel en Alain Bashung mee. Indrukwekkend! Maar welke Belgen maakten indruk op Jean-Marc Lederman?

(c) Erica Hinyot

NEDERLANDS

Wat is voor jou het beste Belgische album ooit?
FRONT 242 – Official Version (1987). Omdat het een totaal uniek nieuw geluid was en het geen invloeden van buitenaf kopieerde (ook al hoor je er wat DAF en TG in). Front 242 deed wat ze wilden en stond aan de basis van de creatie van een blijvend (geen mode- of tijdsgebonden) totaal nieuw muzikaal genre: welke andere Belgische band kan dat nog zeggen?

Wat is voor jou de beste Belgische single aller tijden?
Ik zou zeggen Moskow Disko van TELEX. Zoals Front 242, brachten ze een totaal originele creatie met een nieuw geluid. En de Belgische humoristische toets.

Naar welke Belgische artiest kijk je op?
MARC MOULIN (RIP). Hij omarmde alles waar een kunstenaar naar streeft. Originaliteit, vastberadenheid, durf en een reikwijdte die ruimer is dan ‘slechts’ een muzikant: theaterauteur, essayist, radio-dj met een visie, producer. En een complexe man met een hoge intelligentie.

Welke nieuwe Belgische artiest of band moeten we volgens jou zeker in het oog houden?
EYEMÈR: 100% originaliteit in wat X doet. X leeft het. X meent het. Bijna al de rest poseert gewoon.

Wat is jouw mooiste Belgische muziekherinnering (festival, optreden, ontmoeting…)?
Het KRAFTWERK-concert aan de Universiteit van Brussel in 1975 (ik ben zo oud…). Het was buitengewoon. Het publiek bestond uit de gebruikelijke langharige jongeren uit die tijd en op het podium stonden 4 doodsbange jonge mannen die de meest ongelooflijke nieuwe muziek ooit speelden. Het was als een schok tussen een oude beschaving en een nieuwe. Dat concert heeft mijn leven veranderd.

ENGLISH

What is the best Belgian album ever according to you?
FRONT 242 – Official Version (1987). Because it was a totally unique new sound and it didn’t copy outside influences (even though you can hear some DAF and TG in it). Front 242 did what they wanted and were at the base of the creation of a lasting (not a fashion timezone) totally new musical genre: which other Belgian band can pretend at that ?

What is the best Belgian single of all time for you?
I would say Moskow Disko by TELEX. Like Front 242, a totally original creation with a new sound. And the Belgian humoristic touch.

Which Belgian artist do you look up to?
MARC MOULIN (RIP). He embraced everything an artist aspires to. Originality, tenacity, boldness, and a scope larger than being ‘just’ a musician: theater author, essayist, radio DJ with a vision, producer. And a complex man of high intelligence.

Which new Belgian artist / band do you think we should definitely keep an eye on?
EYEMÈR: originality, 100% in what X is doing. X lives it. X means it. Most everybody else is just posing.

What is nicest best Belgian music memory (festival, performance, meeting …)?

KRAFTWERK concert at the Brussels University in 1975 (I’m that old…). It was extraordinary. The crowd was the usual of-that-era long hair youngsters and on stage stood 4 terrified young men playing the most incredible new music ever. It was like a shock between an old civilisation and a new one. That concert changed my life.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More