Home Belgisch ANNABEL LEE

ANNABEL LEE

by Didier Becu

Laat je niet vangen door het label. Annabel Lee zit op Luik Records, maar komt uit Brussel, ook al is de connectie met de Waalse stad groot! Reeds twee maal te zien op Vlaamse bodem (in Gent dan nog!) en met een excellente nieuwe ep onder de arm onderwierpen we bezielster Audrey aan een resem moeilijke vragen.

Waar komt de naam van de band vandaan, er is niet eens een Annabel in de band!
In principe is Annabel Lee de titel van een gedicht van Edgar Allan Poe, maar ik ontdekte het als tiener door een liedje van een Californische psychobillyband Tiger Army. Ik hield echt van deze song, dus is het misschien>een knipoog naar die jaren, en bovendien vind ik dat het goed klinkt! Maar eigenlijk was Best Good Friends de eerste naam die we gebruikten toen we begonnen, maar toen Charles-Antoine van Mountain Bike de band verliet, kozen we voor een andere naam.

Bij Annabel Lee zaten er mensen van Animal Youth en Mountain Bike. Maar jij Audrey zat er altijd bij, niet?
Toen ik 15 was speelde ik gitaar in een punkhardcoreband Skull n ‘bones. Daarna had ik een solo gitaar / piano-project onder de naam van Auud.

En hoe zit het nu, wie doet wat in de band?
Vankou speelt bas, Valérian doe de gitaar, ik zing en speel ook op de gitaar. Xavier drumt, maar binnen een paar weken verlaat hij de band omdat hij terug naar Frankrijk gaat.

Annabel Lee is een vrij nieuwe naam en alles lijkt snel te gaan. Je zit zelfs op Luik Records, het label van Damien van It It Anita, hoe kwam je in contact met hem?
Ik ontmoette hem in de Botanique, ik gaf hem een ​​demo en toen ging het vrij snel! We zijn echt blij met alles wat er nu gebeurt, alle concerten, de persaandacht en de goede feedback. Ja, voor een nieuwe band gaat het goed!

Wallflowers is jullie tweede ep, wat is het verschil tussen deze en de eerste?
Je bent fout, het is ons eerste ep (lacht)

Bon, enig idee hoe de mensen erop reageren?
Ik denk goed. Nu eerlijk is eerlijk, mensen die het niet leuk vinden, zullen het ook niet zeggen, je krijgt dus alleen maar de positieve opmerkingen, een beetje moeilijk om te bepalen dus.

Het is moeilijk om een ​​label op jullie muziek te kleven, maar het brengt zeker en vast een glimlach op je gezicht in deze donkere tijden. Denk je dat Annabel Lee op een of andere manier als feelgoodmuziek kan beschouwd worden?

In zekere zin ja, vooral als je luistert naar Stuck In The Mud of Best Good Friend. Maar als je naar Louisa And Louise of nog meer naar Coffee, Coffee luistert, hoor je er veel melancholie in. Het is dus niet 100% positief.

Het is nog altijd niet simpel voor Brusselse bands om in Vlaanderen te spelen, Annabel Lee lukt dit wel. Zelf denk ik dat bands zoals It It Anita heel belangrijk zijn, omdat ze pioniers zijn voor het exporteren van de muziek uit Franstalig België, klopt dit?

Momenteel hebben we al twee keer in Gent gespeeld, een keer op In De Ruimte en daarna op het Copacobanafestival, dat betekent veel voor ons en we hopen dat we dat meer gaan doen!

Moeilijke vraag nu. Annabel Lee is een undergroundband. Dat heeft zijn goede en slechte kanten, maar in het algemeen kan je stellen dat je je eigen identiteit kan behouden. Droom jij zelf van het groot suc ces of niet?

Niet echt. Momenteel willen we gewoon spelen. Overal. Natuurlijk zou het leuk zijn indien we er een beetje geld mee konden verdienen, omdat we een paar rekeningen moeten betalen, net als iedereen. Maar het is niet het doel. Bijna al mijn vrienden die in bands spelen, hebben naast hun muzikantenleven ook een klotejob.

Je hebt het vaak over Best Coast als men naar je invloeden vraagt, is dat zo?
Ja, maar er zijn ook anderen. Ik denk dat het een mix is ​​van Fidlar, Courtney Barnett, Nirvana, Warpaint, The Distillers, The Black Lips, Bleached en een beetje alles eigenlijk. Ik denk dat alle muziek waar ik naar luister zijn invloed heeft.

Ik hoor ook heel wat 90-invloeden in Annabel Lee. Is dit omdat deze muziek een deel van je jeugd was?
Ik ben een kind van de jaren negentig! Onlangs hebben we veel naar Weezer en Nada Surf geluisterd. Misschien speelt het een rol, ik zou het echt niet weten.

In feite, wat betekent muziek voor jou?
Luister naar Music van Madonna!

Wat zijn de onmiddellijke plannen voor de toekomst?
Optredens! Een tour! Nieuwe liedjes schrijven, nieuwe videoclips maken, misschien een eerste album!

Als je een droom zou kunnen waar maken, welke zou dat zijn?
Ik droom ervan om in de Rotonde van de Botanique te kunnen spelen. Ik droom ook wel over een sessie op KEXP. Ik droom van mijn eigen concertruimte.

Kiezen uit seks, drugs en rock’n roll?
Nee, dank je wel.

Wat is je favoriete plaat aller tijden en waarom?
Ik weet dat het echt een cliché is. Maar als ik er één moest kiezen, denk ik dat het Nevermind van Nirvana wordt. Waarom? Omdat ik er naar luister, omdat ik het als kind leerde kennen en het klinkt nog steeds hetzelfde. Ok, ik geef toe dat ik niet meer naar Smells Like Teen Spirit kan luisteren. Omdat Come As You Are het eerste liedje is dat ik leerde spelen op mijn elektrische blauwe Ibanez-gitaar. Omdat Breed en Territorial Pissings me gek maken. Omdat Something In The Way me doet huilen. Omdat dit album me doet denken aan Méry en Mathias, Le petit Max en mijn vader omdat die vond dat ik het veel te hard speelde. Een klein verhaaltje: Mathias was de drummer van Skull n ‘bones, en ja, dat is nu de gitarist van Cocaine Piss. Méry was de zanger van Skull n ‘bones. En Le petit Max was een grote grungefan, nog steeds denk ik, hij speelde ook in Skull n ‘bones en nu in Bliss Out. Mijn vader is waarschijnlijk de grootste fan van Bruce Springsteen.

Met wie zou je het niet vinden om in 8 uur alleen in een lift te zitten en wat zou je dan doen?
Forrest Gump. Ik zou gewoon naar zijn hele verhaal luisteren alsof ik het nog nooit eerder had gehoord.

Heel erg bedankt Didier, ik zie je binnenkort wel! En nu ga jij tussen seks, drugs en rock n roll kiezen?

Ik ben maar een journalist , Audrey!!!


ENGLISH VERSION

Where does the band’s name came from, there is not even an Annabel in the band!
Basically, Annabel Lee is the title of a poem from Edgar Allan Poe but I discovered it when i was a teenager as a song from a Californian psychobilly band called Tiger Army. I really loved that song at that time so it is maybe a little glimpse at those years, and moreover i think it sounds pretty well !  But we were called “Best Good Friends” when we started the band, we just changed the name when Charles-Antoine (Mountain Bike) left the band.

Some of the members are involved in Animal Youth and Mountain Bike. Audrey, were you involved in something else before?
When I was 15 I was playing guitar in a punk hardcore band called “Skull n’ bones”. Afterwards I had a solo guitar/piano project, Auud.

In fact, can you tell us who does what in the band?
Vankou is playing bass, Valérian is playing guitar, I sing and play guitar as well. Xavier is playing drums but he is leaving the band in a few weeks because he’s going back to France.

Annabel Lee is a quite new name, and everything’s getting quick now. You are even signed on Luik Records, how did you got in touch with Damien?
I met him at Botanique, gave him a demo and then things developed pretty quickly ! We are really happy with all that is happening now, all the concerts and the press and the good feedbacks, things are going well for a brand new band!

Wallflowers is your second EP, what is the difference between this one and the first one?
It is our first EP (laughs)

Any idea how the people react to Wallflowers?
I guess, pretty well?  Well the thing is, people who don’t like it don’t say it, you just get the positive comments so it’s a bit hard to measure.

It’s kind of difficult to put a label on your music, but it surely puts a smile on your face in these dark times. Do you think that in some way Annabel Lee is making feel good music?
In general yes, certainly when you listen to “Stuck in the mud” or “Best Good Friend”. But there is still some nostalgy in our first EP, for instance in the songs “Louisa and Louise” or even more (definitely) in “Coffee, coffee”. It is not 100% positive.

It’s not always for Brussels based bands to find some ground in Flanders, but it seems like this is no problem for Annabel Lee. I guess bands like It It Anita are quite important, as they are like pioneers in exporting the music that is made in the French part of Belgium!
For the moment we played two times in Gent, once at In De Ruimte and then at the Copacobana festival, it means a lot for us and we hope we are gonna do more!

Tricky question now. Annabel Lee is an underground band and that has its good and bad sides, but in general you can keep your own identity. Do you ever dream of mainstream success or not?
Not really. For the moment we just wanna play. Everywhere. Of course making a little money would be nice as we got some bills to pay, like everyone else.  But it’s not the aim in making music nowadays.  Almost all of my friends playing in some bands have some shitty jobs on the side.

You often cite Best Coast as your influences. Are they and who else is?
They are, but not that much! I think it’s a mix of Fidlar, Courtney Barnett, Nirvana, Warpaint, The Distillers the Black Lips, Bleached, a bit of everything actually. I guess all the music I listen to, unconsciously influence the songs I write.

I definitely hear a lot of 90s-influences in Annabel Lee as well. Is this because this music was a part of your youth?
I’m a kid of the nineties ! But we’ve been listening to a lot of Weezer and Nada Surf for instance with the guys recently. Maybe it plays. I don’t really know.

In fact, what does music mean for you?
Just listen to Music by Madonna!

As for Annabel Lee, what are the immediate plans for the future?
Gigs ! Tour ! New songs, new video clips, maybe a first album !

If you could make one dream come true, what would it be?
I dream of playing at the rotonde in botanique. I dream of doing a KEXP live. I dream of having my own concert venue.

Choose: sex, drugs or rock’n roll!
No, thanks.

What’s your favourite record of all time and why?
I know, it is really cliché. But if I had to chose one, I guess it would Nevermind by Nirvana.Because I listen to it since I’m a child (as you can see), and it stills sounds the same to me. Ok I cannot listen to Smells Like Teen Spirit anymore. But because Come As You Are was the first song I learned to play when I got my first electric blue Ibanez. Because Breed and especially Territorial Pissings drive me crazy. Because Something In The Way makes me cry. Because this album reminds me of Méry and of Mathias and of Le petit Max, and my dad, cause I was playing it too loud.
Little Stories: Mathias was the drummer of Skull n’ bones, current guitarist of Cocaine Piss. Méry was the singer of Skull n’ bones. And Le petit Max was a huge fan of grunge, still is I guess, played in Skull n’ bones as well and is now playing in Bliss Out. My dad is the biggest Bruce Springsteen’s fan ever.

With who wouldn’t you mind to be alone in an elevator for 8 hours and what would you do then?
Forrest Gump. I would just listen to his whole story as if I had never heard it before.

Thank you very much Didier, see you soon ! Between sex, drugs and rock n roll, what would YOU pick?
I am just a journalist!!!

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More