Home ReviewsAlbum Reviews PSY’AVIAH – The Earth Keeps Spinning, Without Being Noticed (Alfa Matrix)

PSY’AVIAH – The Earth Keeps Spinning, Without Being Noticed (Alfa Matrix)

by Patsker Omaer Beguin

De huidige gezondheidscrisis stimuleert muzikanten en artiesten van verschillende kunstvormen vlug te anticiperen op de steeds veranderende voorwaarden om iets te organiseren. Zo werd onder