Home Interview WALT DISCO

WALT DISCO

by Didier Becu

Walt Disco is in Glasgow één van de bands die men al eens de talk of the town durft te noemen. Na een paar internetsingles waaronder het briljante Strange To Know Nothing duiken de Australiërs (ja, je leest dit goed) in allerlei muziekblogs op en worden ze geprezen voor hun originaliteit dat ergens tussen Queen, Suede en The Damned ligt. Luminous Dash had een exclusief gesprek met zanger James Potter.

Walt Disco is geografisch gezien een vrij ingewikkeld verhaal. Jullie komen uit het Australische Perth, maar jullie wonen allemaal in Glasgow. Hoe hebben jullie elkaar allemaal ontmoet?
We ontmoetten elkaar allemaal in een studentenhuis toen we voor het eerst naar Glasgow verhuisden om daar te gaan studeren.

Glasgow en muziek lijken voor elkaar geboren te zijn, maar is het niet moeilijk voor nieuwe bands om gehoord te worden? Ik bedoel, het lijkt wel alsof iedereen daar muziek maakt.
Ik denk omdat we niet zoals de meeste andere bands uit Glasgow zijn, dat we daarom opvallen. Het helpt ook enorm dat iedereen die in Glasgow met muziek bezig is elkander helpt.

Ik las ergens dat men jullie als art pop omschrijft. Wat denk je daarvan?
Art Pop, wel ik hou van die omschrijving, want dat betekent dat het experimenteel is, maar dat het ook popgevoelig is. Een eerlijke manier om onze muziek te beschrijven zou ik zeggen!

En moest je nu moeten kiezen tussen indie en pop, wat zou het worden?
Het laatste, tegenwoordig luister ik veel meer naar popmuziek.

Walt Disco wil meer dan gewoon een liedje maken. Er zit in zekere zin ook een theatrale toets in zoals we die van Queen of The Damned kennen. Is Walt Disco meer dan alleen muziek?
We houden van Queen and The Damned! Ik denk dat muziek meer dan één kunstvorm heeft, en als we het kunnen verbinden met andere vormen zoals kunst, theater, fotografie, mode en film kunnen we ons veel meer uitdrukken wie we zijn.

Ik heb gelezen dat je je ook inzet voor het milieu. Logisch, maar toch. Zet je die boodschappen ook in je muziek?
We moeten nog altijd een nummer schrijven over de klimaatverandering of iets dergelijks, maar ik sluit de deur niet voor zo’n mogelijkheid. Ik hou van het nieuwe nummer van The 1975 waarop Greta Thunberg te horen is.

Jullie hebben een paar singles uitgebracht. Als je het mij vraagt, hoor ik een band die klaar is om een ​​album te maken. Zijn daar plannen voor?
Ik weet zeker dat alle nieuwe bands wanhopig zijn om een ​​debuutalbum op te nemen, net als wij dus. Helaas is dat nu nog niet aan de orde.

Wat is het beste discolied eigenlijk?
Can’t Stop The Music van de Village People.

Wat is het beste aan muziek?
De plaatsen waar je naartoe gaat, de mensen die je ontmoet en de enorme creatieve uitlaatklep die je hebt als je in een band zit.

Seks, drugs of rock ’n roll?
S E K S

Wat is je favoriete plaat aller tijden en waarom?
Dat is echt heel moeilijk, ik weet niet of ik daar zo maar een antwoord op zou kunnen geven, maar Oil Of Elke Pearl’s Un-Insides van Sophie dat ze vorig jaar uitbracht is een ongelooflijke plaat. Een plaat die van groot belang is geweest voor mensen over de hele wereld, vooral voor queermensen zoals ik.

Met wie zou je het niet erg vinden om 8 uur alleen mee in een lift te zitten en wat zou je dan doen?
CHARLI XCX. Veel babbelen en heel veel selfies nemen.

Wat is het eerste waar je aan denkt als ik België zeg?
Divock Origi (lacht)


ENGLISH VERSION

It’s quite complicated if it comes to origins. You’re originally from Perth, but you all live in Glasgow. How did you all meet?
We all met in student accommodation when we first moved to Glasgow to Study. 

Glasgow and music it seems (at least for me) as a match made in heaven, but isn’t it difficult for new bands to get heard? I mean, it’s like everyone is making music over there.
I think because we’re not like most other bands in Glasgow that helps us stand out. It also helps that everyone in Glasgow that makes music is incredibly supportive of their peers.

I somewhere read you’re making art pop. What do you think of that?
I like being described as Art Pop as it just describes songs being experimental whilst containing pop sensibilities. Which I would say is a fair way to describe our music. 

In fact if you have to choose between indie and pop, what would it be then?
Recently I would say I have listened to far more pop music.

Walt Disco also wants more than creating just a song. In some way there is a theatrical touch like we know from Queen (I really do mean that!) or The Damned. Is Walt Disco more than just music?
We love Queen and The Damned! I think music is one art form, and if we can connect it with other forms art like theatre, photography, fashion and film then I feel we will be able to express who we are a band far more.

I read that you care about our environment. A logical thing even if not everyone is convinced, do you put those messages in your music as well?
We have yet to write a song about Climate Change or anything like that yet but I’m not closing the door on the possibility. I love the new 1975 song that Greta Thunberg features on. 

You have released a couple of singles. If you ask me I hear a band who is ready to make an album. Any plans for that?
I’m sure all new bands are desperate to record a debut album, as are we. Unfortunately we have yet to start recording one just yet. 

Let’s ask it before it’s too late and you’re getting famous and we’re have not the chance to do it, but where exactly does the name Walt Disco comes from?
I misheard Calum when he suggested another name and thought he said Walt Disco.

What’s the best disco anthem anyway?
Can’t Stop The Music by the Village People

What’s the good thing and what’s the best thing about music?
The places it takes you, the people you meet, and the huge creative outlet that being in a band is.

Sex, drugs or rock ’n roll?
S E X

What’s your favourite record of all time and please state why…
That’s a really tough one don’t know if I could answer that but, Sophie’s album OIL OF EVERY PEARL’S UN-INSIDES that she released last year is an incredible record that has had such an incredible on people around the world especially queer people like me.

With who wouldn’t you mind to be alone with in an elevator for 8 hours and what would you do then?
CHARLI XCX and just chat loads of pish and take loads of killer selfies.

What’s the first thing that comes to mind if I say Belgium?
DIVOCK ORIGI (laughs)


You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More