Home Interview THE NEW CONSISTENT

THE NEW CONSISTENT

by Didier Becu

The New Consistent. Het is het muzikale alter ego van de 19-jarige Ben Ramsay uit Worcester. Zijn nieuwste single Rude Boys is er ééntje die schippert tussen Arab Strap, The Streets, Sleaford Mods en Kate Tempest. Muzikale poëzie voor een fucked-up generation. Tijd voor een babbel.

Bij ons is The New Consistent een compleet nieuwe naam, dus ik denk dat je jezelf maar beter eens kan voorstellen.
Ik ben een 19-jarige muzikant uit Worcester, dat ligt in de buurt van Birmingham in de West Midlands. Mijn muziek werd door anderen al eens beschreven als vrij lo-fi, indiepop met wat hiphop in en al eens vergeleken met The Twang, The Streets, Loyle Career en The Rhythm Method.

Je bent pas 19, maar in je liedjes klink je niet al te blij met de stand van zaken. Zijn het dan protestsongs?
Niet op politieke of sociale schaal, ondanks het feit dat ik een sterk uitgesproken mening heb over de shit in ons land. Misschien gaat het meer over mijn persoonlijke leven, haha. Ik zou zeggen dat mijn teksten een meer reflecterend karakter hebben, soms wat boos en dan weer verdrietig!

Je hebt al een aantal demo’s op Soundcloud gezet, wanneer besloot je precies om muzikant te worden?
Ik doe dit nu pas iets meer dan een jaar! Sinds ik een jonge tiener was, wilde ik altijd muzikant worden en ik kreeg mijn eerste gitaar toen ik 8 was. Ik begon het serieus op te nemen, toen ik merkte dat ik met het instrument wat overweg kon. Ik kreeg zelfvertrouwen, dat was toen ik ongeveer 17 was. Toen ik mijn eerste demo uitbracht, werd die opgepikt door sommige mensen naar wie ik opkeek waaronder Austin Williams van Swim Deep. Dat is een soort van sneeuwbaleffect geworden.

Ik beschouw je muziek als een soort muzikale poëzie van een fucked-up generatie… een beetje zoals Kate Tempest. Ben je het daar mee eens?
Ja, ik kan die overeenkomsten wel zien, denk ik, hoewel Kate Tempest veel beter is dan ik! (lacht) Mijn oma zei ook dat het poëzie was, en ook een paar anderen hebben dat opgepikt. Het is vooral vanwege de manier waarop de woorden worden geschreven,hoewel je zou kunnen beweren dat alle teksten op één of andere manier altijd wel poëzie zijn. Maar eerlijk, ik heb niet de neiging om mij er veel in te verdiepen.

(c) : Paul Moreau

Als je dan toch poëzie maakt dan is het belangrijk dat je luistert. In het geval van The New Consistent lijkt het wel alsof de teksten de kern zijn van je muziek…
Ja, dat is 100% zo. Ik ben altijd meer op de tekst gericht geweest, en ik ben blij dat je dat dit zegt. Ik wil immers dat de gemiddelde luisteraar zich daar ook meer op focust. Het is alsof de muziek de stemming bepaalt, en de songtekst doet de rest. Soms willen mensen dat in hun muziek wegsteken, maar ik ben net het tegenovergestelde, ik doe mijn zegje met woorden.

Je bent ook nieuw in de scene. Is het moeilijk om gehoord te worden of gaat alles vanzelf als je goed bent?
Soms is het moeilijk om gehoord te worden, ik ga daar niet omliegen. Het internet en de sociale media heeft het voor muzikanten zoveel gemakkelijker gemaakt om hun materiaal aan de wereld te laten horen, maar de hele ‘markt’ (bij gebrek aan een beter woord) is wel ongelooflijk enorm geworden. Iedereen zit wel in een band, maakt beats of doet iets in de muziek. Begrijp me niet verkeerd, er zitten daar veel pluspunten in, en als luisteraar ben je verwend met die keuzes, maar als muzikant is het moeilijk. Maar ik geloof nog steeds dat als je muziek goed genoeg is, je uiteindelijk toch gehoord zult worden…

Welke bands moeten we in de gaten houden?
Massa’s bands! Mijn vrienden zitten in een band die Pool heet, die komen uit Wolverhampton. Het ligt tussen punk en grunge, en het zijn zulke getalenteerde muzikanten. Sugarthief is een andere goede band uit Birmingham. Er zijn ook veel muzikanten die nog moeten groeien zoals Stan Lodge (@ stanley.lodge) die te gekke dingen doet met zijn gitaar. Ik hoop snel met hem te kunnen samen werken. Ik ben ook verslaafd aan Aitch en Slowthai, hoewel ik er zeker van ben dat jullie die kennen!

(c) : Andrew Busby

Steeds meer Britse bands worden populair zonder de back-up van de muziekindustrie. Ik denk aan Squid, IDLES of Fountaines DC. Opent het succes van deze bands deuren voor anderen?
Ik denk het, ja. Er zijn veel bands die het pad voor hen vrijgemaakt hebben, wat zeer goed is. Het is simpelweg het bekende DIY-proces. Mensen waarderen dit omdat ze weten wat voor’n hard werk het allemaal is. En als het goed gedaan wordt, volgt respect. Deze bands tonen dat het mogelijk is je eigen dingen op op je eigen manier te doen. Je moet je niet meer verzetten tegen de muziekindustrie. Veel rappers doen alles volledig onafhankelijk en het biedt zoveel motivatie en inspiratie.

Soms lijkt het erop alsof die hele Brexit voor een nieuwe punkgolf heeft gezorgd. Ben je het hiermee eens?
Ik denk dat gewoonweg de hele Britse politiek voor een nieuwe golf van punk heeft gezorgd. Misschien niet punk in de traditionele zin van het woord, maar toch iets soortgelijks. Zoveel kunstenaars gebruiken hun platform om de regering en haar marionetten tot de orde te roepen. Bands zoals Cabbage, Shame, Idles zijn briljant omdat ze zo verfrissend zijn. Ze zeggen de dingen zoals ze zijn en dat creëert een hele beweging. Muziek is enorm krachtig en het is goed om te zien dat woede tegenover de overheid voor geweldige muziek kan zorgen, en nog belangrijker is dat er effectief ook iets moet veranderen!

Nirvana of Radiohead?
Ik luister naar geen één van de twee, maar Nirvana wint dit gemakkelijk. Kurt was een engel en zijn Unplugged-set was één van de allerbeste stukken livemuziek ooit, om nog maar te zwijgen van Kurts kunstwerken.

Een bananenmilkshake of een Heineken als ontbijt?
Heineken! De hele dag door. Milkshakes zijn zo vreselijk! Ik zou graag Heineken op mijn cornflakes gieten als dat dan betekent dat ik geen milkshake moet drinken.

Wat is het meeste rock’n roll-achtige wat je tot nu toe hebt gedaan?
Ik ben niet zo erg rock ’n roll, ik ga dan ook niet beginnen liegen. Ik heb ooit tegen mijn leraar gezegd dat die moest opzouten omdat ze me geen puntenslijper wilde laten gebruiken. Ik was als 15, misschien niet zozeer rock ’n roll, wel verschrikkelijk dom. Maar om eerlijk te zijn, er zijn een paar dingen die ik zou kunnen zeggen, maar ik doe dat beter niet omdat ik weet dat ik familie heb die dit leest en het is best slecht, hahaha! Vraag het me eens als je ooit bij een optreden van me bent.

Wat is je favoriete plaat aller tijden en waarom?
Verdomme, dat is een onmogelijke vraag. Jij houdt ook niet bepaald van een gemakkelijk einde, haha! Ik zal een plaat geven die nu bij mij opkomt, maar dat kan binnen drie minuten weer veranderen. Op dit moment ligt Dear Annie van Rejjie Snow constant op. Het is één van die albums waar je van begin tot eind naar kunt luisteren, waar je ook mee bezig bent. Ik heb aan sommige nummers ook sterke herinneringen, zo erg dat wanneer ik het speel, dat ik meteen terugga naar die tijd. Maar hey, ik ben alweer van gedachten veranderd tijdens het schrijven hiervan, dus eervolle vermeldingen gaan naar de debuutplaten van Murkage Dave, Loyle Carner en Arctic Monkeys.

Met wie zou je het niet erg vinden om 8 uur alleen mee in een lift te zitten en wat zou je dan doen?
Waarschijnlijk met mijn beste vriend om eerlijk te zijn. Ik weet dat dit een saai antwoord is, maar we zouden gewoon een grapje kunnen maken van de situatie. Het is ook zo hoe we de school en de rest van het leven hebben kunnen doorstaan. Zolang we maar iets om te roken hebben, anders zouden we elkaar waarschijnlijk na 8 uur vermoorden, hahaha!

ENGLISH VERSION

Over here The New Consistent is a brand new name. So I guess you better introduce yourself.
I’m a 19 year old musician from Worcester, which is near Birmingham in the West Midlands. My music has been described by others as quite lo-fi, indie pop with hints of hip-hop, similar to artists such as The Twang, The Streets, Loyle Career and The Rhythm Method. 

You’re just 19, but according to the sound of songs you don’t sound that happy with the state of things. Can we consider your music as protest songs?
Not on a political, or social scale (despite my strong views on the shitshow of our country) Maybe more about my personal life haha. I’d say my lyrics are more reflective, more so than angry or sad!

You already have some demos out on Soundcloud, when exactly did you decide to become a musician?
I’ve only been doing this for just over a year now! Since I was a young teenager I’d always wanted to be a musician, and I got my first guitar when I was 8. I started taking it seriously as my skills developed and I gained self belief, which was when I was about 17. Then when I got my first demo out, it got picked up by some people who I looked up to – such as Austin Williams of Swim Deep – and its just snowballed from there. 

I kind of consider your music as musical poetry from a fucked up generation….a bit like Kate Tempest. Do you agree on this?
Yeah I can see the similarities I guess, although she’s way better than me haha! My Gran said it was poetry too though, and a few others have picked up on that, particularly because of the way the words are written and sometimes delivered – although you could argue that all lyrics are poetry in a way, I don’t tend to deep it too much though. 

If I say poetry then it’s important you listen. In the case of The New Consistent it’s like the lyrics are the bone of your music, not?
Yeah, 100%. I’ve always been more lyric focused, and Im glad you said that because its what I want the average listener to focus on most too. Its like the music sets the mood, provides the setting if you like, and the lyrics step forward and deliver the goods. Sometimes what people want to say with their music, is concealed in the actual music itself, but I’m the opposite, I say my piece up front through my words. 

You’re also a new artist. Is it difficult to get heard or comes everything automatically if you’re good?
Its hard to get heard sometimes – I wont lie. Because the internet and social media has made it so much easier for musicians to get their stuff out to the world, the whole ‘market’ (for lack of a better word) has become SO dense. Everyone is in a band, or is making beats, or producing. Don’t get me wrong, its got so many pros to it, and as a listener your spoilt for choice, but as a musician, its hard to be spotted – especially as a lot of the bands are landfill. But I still believe that if you’re music is good enough, then you will get heard eventually, so I just keep at it every day with that always in mind. 

In fact who is good for you? Any bands to keep an eye on you think?
Loads! My mates are in a band called Pool, who are from Wolverhampton. They’re quite punk/grunge, and such talented musicians. Sugarthief are another good band from Birmingham. Theres a lot of musicians in the early stages of their career too, like Stan Lodge (@stanley.lodge) who is insane on guitar – Im hoping to work with him soon. I also can’t stop listening to Aitch and Slowthai, although I’m sure you guys in Belgium must be hearing of them by now!

(c) : Andrew Busby

We see more and more UK bands becoming popular that made it without the usual music industry. I am thinking of Squid, IDLES or Fountaines DC. Does the success of these bands open doors for others?
I think so. There is a lot of bands getting the path cleared for them which is so good. Its the whole DIY process I think thats helping that, people rate that so much because its such hard work but seriously pays off and is well respected if done well – which is why I follow suit. It shows you that its possible too, I think without these bands doing things on their own terms, musicians in the early stages of their careers would struggle, and may think that they have to be a bitch to the music industry in order to ‘make it’ and you really don’t nowadays. Theres rappers setting themselves up for life by doing things completely independently and it provides so much motivation and inspiration. 

For non British people it seems like in some way the whole Brexit thing created a new wave of punk. Agree on here?
I think the whole of British politics in itself created a new wave of punk. Maybe not punk exactly, but something similar for sure. So many artists are using their ability to write and their platform to call out the government and its fucking brilliant. Bands like Cabbage, Shame, Idles etc are brilliant because they’re so refreshing and speak with such truth and venom and people relate to it, which creates a whole movement. Music is so powerful and its good to see natural anger and resentment caused by the government get put into making amazing music that can cause a change. 

Nirvana or Radiohead?
I don’t really listen to either anymore, but Nirvana win that easily. Kurt was an angel, and the Unplugged set was one of the best pieces of live music ever, not to mention Kurt’s artwork. 

A banana milkshake or a Heineken as breakfast?
Heineken all day long. Milkshakes are fucking horrible! I’d happily pour Heineken on my cornflakes if it meant I didn’t have to have a milkshake. 

What’s the most rock ’n roll thing you did so far?
I’m not very rock n roll I won’t lie. I once told my teacher to fuck off cos she’s wouldn’t let me use a sharpener. I was like 15, maybe not so much rock n roll, more fucking stupid. To be fair though, theres some stuff that I could say but probably shouldn’t cos I know ill have family reading this and its quite bad hahaha. If you’re ever at a gig just ask me.

What’s your favourite record of all time and please state why?
Fucking hell, the impossible question. Don’t like to make it an easy ending haha! Im gonna go for the record that comes to mind right now in this moment and stick with it cos it’ll change again in 3 minutes. But right now Rejjie Snow’s Dear Annie is constantly playing. It’s one of those albums that you can stick on and sit and listen to from start to finish, whatever your doing. Some of the songs also have such strong memories attached to them, so much so that when you play it you’re instantly transported back to that time. Ive already changed my mind again in the middle of writing this, so honourable mentions have to go to Murkage Dave’s debut, Loyle Carner’s debut and Arctic Monkeys’ debut. 

With who wouldn’t you mind to be alone with in an elevator for 8 hours and what would you do then?
Probably my best mate to be fair. I know its boring but we’d just make a joke out of the situation and it would be calm. Its how we made it through school and the rest of life really. As long as we had some smoke on us though, we’d probably end up killing each other in 8 hours come to think of it hahaha

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More