Home Interview THE GOA EXPRESS

THE GOA EXPRESS

by Didier Becu

Mocht je ooit in Manchester verzeild raken en je vraagt aan de eerste voorbijganger die iets van muziek afweet welke band uit zijn of haar thuisstad een absoluut te volgen band is, dan mag je je zo goed als zeker aan The Goa Express verwachten. Onlangs brachten ze onder het toeziend oog van de Fat White Family de nieuwe single The Day uit. Wij hadden een gesprek met zanger James Douglas Clarke.

Er is een muzikaal verschil tussen jullie eerste ep (Use Your Brain) en de nieuwe single The Day. De ep heeft een meer baggy Manchester-geluid, terwijl The Day meer op psychedelische garagerock lijkt. Een muzikale ommezwaai?
Het is gewoon puur toeval. Tijdens het schrijven van een song kiezen we niet voor een bepaald geluid. Noch individueel noch collectief wordt zoiets bepaald. De nummers komen gewoon spontaan vanzelf…

The Goa Express

Bestaat er zoiets als The Goa Express-geluid, en zo ja, hoe zou je dat dan zelf omschrijven?
Het geluid dat wij brengen kan je moeilijk onder woorden brengen. We spelen niet echt een genre, en we hebben al evenmin beperkingen. Voor mij is ons geluid gewoon een mengsel van onze individuele smaken. Het is snel, up-beat en rauw, maar tegelijkertijd toch emotioneel en expressief.

In ieder geval hoor je duidelijk in je muziek dat jullie uit Manchester komen. Ik veronderstel dat de muzikale erfenis van jullie thuisstad jullie trots maakt en dat dit een zeer grote inspiratie is, niet?
Het lukt ons om uit onze geboortestad te geraken, niet iedereen slaagt daarin. Onze inspiratie komt in feite van overal, vooral van de dingen die we om ons heen zien. Maar ja, een stad om ons heen die zo’n houding heeft ten opzichte van muziek en cultuur is mooi meegenomen, ook al is het hier altijd zeer regenachtig.

En in Manchester hebben ze het vaak over The Goa Express als het gaat om bands die we in de gaten moeten houden. Hoe voelt dat?
Dat voelt goed aan. We weten dat wanneer mensen naar ons toekomen, ze weten wat we doen. Het is aan ons om onze reputatie waar te maken en hun een goede avond te bezorgen. Het optreden is altijd belangrijk, maar ook wat daarna gebeurt.

Iemand zei me ooit tegen dat mensen in Manchester zich alleen maar met muziek en bezighouden, klopt dat?
Ja, hahah, dit is waar. Drie van de vijf bij ons speelden vroeger voetbal en soms spelen we ook nog eens met zijn vijfen, en Naham durft al eens een gokje op de Premier League wagen.

Voor je nieuwste single kreeg je de hulp van Nathan Saoudi van Fat White Family. Hoe is dat gekomen?
We speelden in Leeds en Manchester optredens met Meatraffle, en dat zijn vrienden van de Fat White Family. Na een feestje, wilden ze met ons in contact komen om in de Champ Zone-studio een single op te nemen, de rest is zoals men zegt geschiedenis.

Is The Day een voorloper van een eerste album, of is het daarvoor nog te vroeg?
Wie zal het weten. We gaan in ieder geval nog wat songs schrijven de komende maanden en die spelen en dan kijken we waar we staan. Er is veel materiaal dat kan worden gebruikt voor een album, maar op dit moment hebben we nog niets beslist.

Ik neem aan dat je ook buiten Groot-Brittannië wil spelen. Zijn daar plannen voor?
We zouden dat inderdaad graag doen. De meesten van ons hebben al veel gereisd en we worden het vlug zat om op onze kont te zitten. Overal waar ze ons willen, willen we dan ook spelen!

The Goa Express in Berlijn

We zien steeds meer Britse bands populair worden en dat zonder de back-up van de muziekindustrie, ik denk hierbij aan Squid, IDLES of Fountaines DC. Opent dat deuren voor anderen?
Ik weet het niet zeker. Ik zou wel graag denken dat het zo is, simpelweg omdat er zo veel geweldige dingen zijn die je vaak hoort waar de muziekindustrie niet bij betrokken is.

Op een afstand lijkt het wel alsof de Brexit voor een nieuwe punkgolf heeft gezorgd…
Ook hier blijf ik het antwoord schuldig. Er wordt wel politieke muziek geschreven en dat bekijken mensen dan als punkmuziek. Persoonlijk denk ik dat het meer is dan dat…

Oasis of The Stone Roses?
Argh…, The Stone Roses.

David Bowie of Lou Reed?
Argh, Lou Reed.

Een bananenmilkshake of een Heineken als ontbijt?
Heineken. Een heerlijk drankje.

Wat is het meest rock’n roll dat je tot nu toe hebt gedaan?
Hahahah. Shit. Het zijn er veel te veel om op te noemen, en over de meeste ervan wordt er best niet gesproken. Vaak zijn we op feestjes onder invloed. Van wat, kun je je wel voorstellen, en dan gaan mensen met inktnaalden elkaar gaan tatoeëren. Ik heb er zo een paar op mijn lijf staan, net als de anderen.

Wat is je favoriete plaat aller tijden en waarom?
Dit is een moeilijke… Ik kan daar alleen maar op antwoorden als ik stoned ben en bijna in slaap val. Hou het maar op Pink Moon van Nick Drake.

De beste plaat ooit volgens James Douglas Clarke

Met wie zou je het niet erg vinden om 8 uur alleen mee in een lift te zitten en wat zou je dan doen?
Met Bob Dylan, Jack Kerouac en Charles Bukowski. Ik rol dan een mooie joint, ga op de grond zitten, praat en schrijf, en…praat en schrijf.

ENGLISH VERSION

Hello, there is quite a difference between your first ep (Use Your Brain) and your new single The Day. The ep has a more baggy sound, while The Day is more like psychedelic garage rock. A definite chance?
It’s just pure chance. Whilst writing, there’s never an individual or collective intention to make anything fit to a certain sound. Not even a thought. The songs come out as they do, just because they do.

The Goa Express

In fact is there something like The Goa Express sound, and if so, how would you describe this?
The sound depicted in our music is hard to pin down within the constraints of genre. For me, our sound is a big mixing pot, built up around our own individual characteristics. Fast, up-beat and dirty, yet emotive, in-touch and expressive.

In any case you clearly hear in your music that you’re a band from Manchester. I guess the musical legacy from your hometown really makes you proud and provides a very large inspiration, not?
Yes, managing to get out of our hometown makes us proud because many people often fail to do so. Our inspiration comes from all over, and mainly from the things we see around us. But yes, to have a city around us with the attitude it does towards music and culture, allows us to express ourselves comfortably in our own, rainy rainy environment.

And in Manchester people often cite The Goa Express as one of the bands to keep an eye on. How does that feel?
It feels good. We know that when people come down and see us, they’re onboard with what we are doing. We can also live up to our reputation and provide a good night for them. The gig’s always important, but so are the afters.

Someone once said to me that in Manchester people only think about music and football. Does this relate to you as well?
Yeah, hahah, this is true. 3/5 used to play football for many many years and we occasionally still play 5 aside with our mates. Naham is often betting an accumulator on the Premier League.

For the newest single you got the help from Nathan Saoudi of Fat White Family. How did you got in touch with him?
We were playing gigs around Leeds and Manchester with bands such as Meatraffle, friends of the Fat White Family. After partying with them, they told us to get in contact with the studio (Champ Zone) as we needed to get a single down and recorded. It went from there.

The Goa Express

Is The Day something as a forerunner of a first album, or is it too early for that?
Who knows. We will keep writing and playing and see where we are in a few months. There’s lots of material there that could be used for an album but at the moment nothing is set in stone.

I guess you’re also thinking about playing outside Great Britain. Any plans for that?
We’d love to. Literally anywhere. Most of us have travelled a lot and often get sick of sitting on our arses. We’d play anywhere if we were wanted.

We see more and more UK bands becoming popular that made it without the usual music industry. I am thinking of Squid, IDLES or Fountaines DC. Does the success of these bands open doors for others?
I’m not sure. I’d like to think so, as I think there’s lots of great stuff out there that many often won’t hear without the involvement of the industry.

For non British people it seems like in some way the whole Brexit thing created a new wave of punk. Agree on here?
Again, i’m not too sure. Political music is definitely being written and if that’s how people view punk music, then yeah. Personally, I think it entails more.

Oasis or The Stone Roses?
Argh … The Stone Roses.

David Bowie or Lou Reed?
Argh…Lou Reed.

The Goa Express

A banana milkshake or a Heineken as breakfast?
Heineken. Lovely drink.

What’s the most rock ’n roll thing you did so far?
Hahahah. Shit. There are far far too many and the of them majority probably shouldn’t be spoken about, just yet. Often, at parties, under the influence of whatever you’d like to imagine, people have gone around tattooing each other in various places with sewing needles and pen ink. I have a few, as do the others.

What’s your favourite record of all time and please state why?
This is too hard… I can answer only on the terms of being stoned and nearly asleep… Nick Drake and his Pink Moon.

With who wouldn’t you mind to be alone with in an elevator for 8 hours and what would you do then?
Bob Dylan / Jack Kerouac / Charles Bukowski. I’d roll a nice joint, sit on the ground, talk and write, talk and write.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More