Home Grensverleggers THE BOLLOCK BROTHERS

THE BOLLOCK BROTHERS

by Nel Mertens

The Bollock Brothers en Permanent spelen op vrijdag 4 mei in de Club B52 in Eernegem. Tijd voor een interview met Mr. Jock Mcdonald! Zoals altijd, kijken we uit naar het enthousiasme van deze punked-broertjes op een podium. Ondertussen maakten we een praatje met Jock Mcdonald. En raad eens? Dat was tijdens de voetbalmatch Celtic-Rangers. De antwoorden van Jock – gekend als de grootste Celtic fan ooit – waren kort en gezapig, net als de man zelf !

Heb je ooit eerder in Club B52 gespeeld ?
Nee, popje, we hebben nooit in de B52 gespeeld. We kijken echt uit naar vrijdagavond. Horror Movies Night in België, oh la la!

Iedereen weet dat jullie graag naar België komen. Waarom ?
Ja, we genieten al jaren van de optredens in België. We deden Seaside-festival, Sinners Day, enkele grote en vele kleine optredens. En we hebben natuurlijk ook twee Belgische muzikanten met ons: Patrick (Pat Pattyn aan de drum) en Chesko (Geert Vandekerckhove aan de synths). Pat was de drummer bij Nacht Und Nebel toen ze hun grootste hit Beats Of Love schreven en speelden.

De fans weten dat een optreden van The Bollock Brothers altijd entertainment betekent. Jullie tonen enorm veel energie en plezier terwijl jullie spelen. We hoeven niet te vragen of je het nog leuk vindt, we zien het gewoon! Ik hoorde dat je Serge Gainsbourg ooit echt ontmoette en dat jullie bevriend raakten. Hoe kwam hij in je leven?  Praatte je veel over muziek met hem?
We hebben elkaar ontmoet op een optreden van The Cure in Cannes en raakten bevriend. Ik luister nog vaak naar zijn muziek. Ik ben erg trots dat ik de ENIGE ben die ooit een Gainsbourg-nummer herschreven heeft. Al de anderen hebben het gewoon heropgenomen. Ik deed beide.

Ik weet dat je ernstig ziek bent… Hoe gaat het nu met je ?
Wel, de gezondheid… Dank je God… Ik voel me goed. Dat toont hoeveel het geloof in God en Sint-Antonius kan doen voor een mens.

Heb je een grappige of special herinnering aan een bepaald optreden ? Eentje om nooit te vergeten? Er zijn er zo veel! Maar wist je, popje, dat Guns ’n Roses onze T-shirts dragen?

Permanent, een Joy Division tribute band, opent de avond vrijdag.
Ja! Wist je dat we ooit samen speelden met de echte Joy Division? Dat was een schot in de roos!

Seks of drugs ? Rock ‘n Roll of punk ? Maes of Jupiler … of Westmalle ?
Celtics ! Hail hail! Terug naar the Champions party nu !

Facebookevenement

Copyright foto: Xavier Marquis

ENGLISH VERSION

The Bollock Brothers & Permanent are playing Club B52 – friday the 4th of may: time for an interview with  Mr. Jock Mcdonald !

On Friday the 4th of may, The Bollock Brothers  are playing in Club B52 in Eernegem. As always, we are looking for to the enthousiasm of those punked brothers on stage. In mean while, I catched up with Jock Mac Donald for an interview. And guess … I cought him right in the middle of the football game Celtics – Rangers…  So the answers from Jock – known as the biggest Celtic – fan –  were short and easy-going , just like the man himself !

Did you ever played in Club B52 before?
No doll, we have never played at the B52 before. We are really looking for to Friday night … Horror Movies Night in Belgium, oh la la !

Everyone knows you like to come over to Belgium. How come… ?
Yes, for many years we have enjoyed playing in Belgium. We did Seaside festival, Sinners Day, a couple of big and lots of small festivals. And off course we have two Belgian musicians in our band: Patrick (Pat Pattyn on drums)  and Chesko (Geert Vandekerckhove on synths). Pat has been Nacht und Nebels’ drummer when they played their most popular song Beats Of Love.

The fans know that a gig from The Bollock Brothers is allways great fun. The band spreads a lot of energy and pleasure while playing. We don’t have to ask IF you are still enjoying this, we can see it! I’ve heard you have met Serge Gainsbourg and you became friends. How did he came in to your live ? Did you talked a lot about music with him ?
We met at a Cure-gig in Cannes and became friends. I still listen often to his music… I am very proud to be the ONLY person EVER who rewrote  a Gainsbourg song. All the others only recorded. I did both.

I know you are seriously sick… How are you now ?
Well, the health…  Thank God. I’m feeling good. That shows what the belief in God and Saint Anthony does for a person.

Have you got a funny or special thought about a gig ? One you will never forget?
There are so many ! But did you know Guns And Roses wear our t-shirts ?

Permanent, a Joy Division tribute band, is opening the gig on Friday evening.
Yes! Did you know we ever played with the real Joy Division at Futurama in Leeds ?That was a blast !

Sex or drugs ? Rock ‘n Roll or Punk ? Maes or Jupiler … or Westmalle?
Celtics ! Hail hail ! Back to the Champions party right now !

Copyright picture : Xavier Marquis

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More