Home Interview PARSNIP

PARSNIP

by Didier Becu

Op 30 augustus verschijnt het debuut When The Tree Bears Fruit van het Australische viertal Parsnip. Lo-fi indiepop met speelse ritmes. We hadden een gesprek met bassiste Paris Richens die tevens de lyrics van de songs schrijft.

Parsnip heeft een heel fris geluid, maar het is bijna onmogelijk om het te beschrijven, dus we vragen het aan jullie. Wie zijn Parsnip en hoe zouden jullie de muziek beschrijven?
Paris: Parsnip is een viertal, afkomstig uit Melbourne, Australië. We zijn Carolyn (drums), Paris (bas), Rebecca (toetsen) en Stella (gitaar). We geven ons zelf veel vrijheid als het op muziek aankomt. We zoeken geen bepaalde sound op. Als het maar goed aanvoelt, dan gaan we ervoor en hoe vreemder het wordt des te beter! Als songwriter zou ik zeggen dat ik meer een expressionist ben dan een impressionist. Ik ken echt de regels niet en het is een godsgeschenk dat ik omringd ben door getalenteerde vrienden en muzikanten die geduldig en ruimdenkend genoeg zijn om met gekke geluiden af te komen!

(c) : Charlotte Tobin

Ik heb begrepen dat kinderliedjes vaak de inspiratie zijn voor Parsnip-songs. Dat heeft toch wat uitleg nodig.
Paris: Voor mijn teksten gebruik ik graag rijmpjes, herhalingen en metaforen en zo. En ja, dat zijn zo wat de vaste ingrediënten van kinderliedjes. Ik hou ook erg van de afbeeldingen die je in kinderboeken kan vinden of de romantiek van oude dichters. Het sluit allemaal mooi aan bij de 60’s-muziek waar ik veel naar luister zoals Syd Barrett, The Kinks, The Beatles of bands die je op de Nuggets-compilaties vindt. Alles is zo kleurrijk en ook enorm fantasierijk!

Is er een speciale reden waarom je zo zot bent van kinderliedjes?
Paris: In mijn tienerjaren was ik een echte loner. Ik had geen sociale vaardigheden, en dus besteedde ik een groot deel van mijn jeugd met het spelen met woorden, verhaaltjes lezen en liedjes luisteren. Ik denk dat dit de enige manier was waarop ik voelde dat ik een stem had toen ik in een periode zat dat ik veel te bang was om mij echt uit te drukken. Sowieso ben ik tuk op verhalen, en ik wil daar altijd mee bezig zijn. Poëzie is gewoon doodsleuk, en het geeft me een soort van vreugde. Ik geniet van de vrijheid om in mijn liedjes te kunnen spelen met rijmpjes en woorden.

Maar ik hoor ook veel punk en een DIY-attitude in jullie muziek . Wat betekenen deze termen voor jou?
Paris: Toen ik opgroeide in Geelong, was de lo-fi boom volop bezig. Het had een grote invloed op de manier waarop ik muziek maakte. Zowel qua theorie als vaardigheden was ik toen nog vrij beperkt. De anderen zijn sowieso muzikaal veel beter dan ik, en het was ook daarom dat ik me niet te vlug bij een band aansloot. Maar nu ook nog willen we de energie van de punk- en garagemuziek behouden. ‘T is iets dat ons simpelweg goed bij ons past!

Er heerst bij Parsnip dus een “alles is mogelijk”-attitude of hebben jullie dan toch een plan?
Paris: Er is echt geen plan, we willen het gewoon raar en geweldig proberen te houden en we zien wel waar we stranden. We moeten misschien een beetje meer gaan oefenen…

Na amper twee singles, brengen jullie al een volledig album uit. Sommigen zullen wel zeggen dat dit erg snel is, of hebben jullie er toch een tijdje op gekauwd?
Paris: Het is ongeveer 3 jaar geleden dat we de band hebben opgericht en we hebben een paar ep’s uitgebracht. In het begin hebben we ons vooral geconcentreerd op het spelen van optredens en minder met het schrijven van liedjes, plus er was ook nog eens het feit dat we druk bezig waren met onze andere bands! Feeling Small kwam uit in 2018 en we deden ook een split-release met onze vrienden van The Shifters. Het was ook in die tijd dat we de songs van onze aankomende plaat When The Tree Bears Fruit hebben opgenomen. Er zat dus flink wat tijd in!

De plaat heeft een wereldwijde distributie, betekent dit dat we Parsnip ook bij ons zullen zien?
Paris: Buiten Australië spelen staat in ieder geval wel op de agenda!

Je kijkt er dus naar uit?
Paris: O ja. Ver van Melbourne hebben we in feite nog niet gespeeld en we willen echt onze muziek elders brengen.

Jullie muziek geeft me een goed gevoel, denk je dat muziek onze wereld kan redden?
Paris: Ik ben blij dat Parsnip je een leuke sfeer bezorgt! Dat is zeker wat voor mij het belangrijkst is. Je weet wel, wat vreugde in het leven van mensen proberen te brengen door middel van liedjes. Maar als ik het op een grotere schaal bezie, dan kan ik niet zeggen dat ik daar zo positief over ben, maar er is altijd hoop…

Wat is het goede en wat is het slechte aan muziek?
Het goede: Paul McCartney!
Het slechte: Paul McCartney?

Wat is je favoriete plaat aller tijden en waarom?
Paris: Goh, dat is moeilijk te zeggen, maar ik heb de neiging om RAM van Paul en Linda McCartney te zeggen. Dat is mijn ‘onbewoond eiland’-plaat. Het omvat alles wat ik ooit zou hopen te kunnen bereiken in het schrijven van liedjes: de verbeelding, de kleur, de humor, de diversiteit en de vrijheid. Een plaat die me blij maakt!

Met wie zou je het niet erg vinden om 8 uur alleen in een lift mee te zitten en wat zou je dan doen?
Paris: Oh jee. Waarschijnlijk Paramahansa Yogananda. Ik zou al zijn kosmische liefde en vreugde in een klein liedje persen en dan dit met jullie allemaal delen! En misschien ben ik daarmee toch nog een beetje positiever over het redden van de wereld…

ENGLISH VERSION

Parsnip has a very fresh sound, but almost impossible to describe, so we ask it to the artists themselves. Who are Parsnip and how would they describe their music?
Paris: Parsnip are a four-piece hailing from Melbourne, Australia comprising of Carolyn (drums), Paris (bass), Rebecca (keys) and Stella (guitar). We allow ourselves plenty of freedom in terms of sound. We aren’t aiming to sound like anything in particular – if it feels good then go for it, and heck, the weirder it gets the better! As a songwriter, I’d say I’m more of an expressionist than an impressionist. I don’t really know the rules and I’m relieved that I’m surrounded by talented friends and musicians that are patient and open-minded enough to lay down some wacky sounds!

I understood nursery rhymes are often the inspiration for Parsnip songs. That needs some explanation.
Paris: Lyrically I do enjoy using techniques (rhyme, repetition, metaphors etc.) that are common in children’s verse. I also really like the imagery of children’s books illustrations and romanticism of old poets. It ties in nicely with a lot of music we listen to from the 1960s too such as Syd Barrett, The Kinks, The Beatles, and bands on Nuggets compilations. Anything colourful and wildly imaginative! 

Is there a special reason why you have a crush on nursery rhymes?
Paris: In my teens I was a pretty major loner lacking in social skills, so I spent a fair portion of my upbringing playing around with words and stories and songs. I guess it was the only way I felt I had a voice when I was too fearful to really speak my mind. I’ve always wanted to be involved in storytelling and it’s just fun using poetic devices to create rhythm and evoke joy. I enjoy the freedom of playing with rhymes and words in my songwriting.

Apart from that, you hear a lot of punk and a DIY-attitude in the band’s music. What does these terms mean for you?
Paris: For me, growing up in Geelong there was a lot of lo-fi bedroom recording going on, which was a big influence on how I go about creating music considering I’m pretty limited in terms of theory and skill … I’m certainly not joining an orchestra any time soon (though the others are far more superior musically than I am!) We also just like to maintain that quality as we all grew up appreciating the energy of punk or garage music. Guess it just suits us loonies too.

Is it something like a “we’re not that serious and everything is possible”-attitude or is there a real Parsnip-plan?
Paris: No plan really, just keep it weird and wonderful and see where we arrive. We should maybe practice a bit more though …

After two singles you will release a full album. Some might say: this is fast! But I guess the album wasn’t ready that quick?
Paris: It has been about 3 years since we formed and have managed a few small EP releases. Early on we spent a lot of time performing and maybe not as much time writing, however we have also been busy playing with our other bands too! The 2018 release Feeling Small and a few tracks on a split we did with pals The Shifters that came out this year were recorded a year ago during the same session as the upcoming LP When The Tree Bears Fruit, so we’ve managed to stretch it out a bit. 

The album will have a worldwide distribution, does this mean we can see the band on stage outside of Australia as well?
Paris: Touring overseas is definitely on the cards!

In fact have you ever played outside Australia and what’s your idea of playing there?
Paris: No – not yet. We haven’t ventured too far from Melbourne and would love more than anything to take our tunes elsewhere.

Listening to Parsnip gives me a good vibe, do you think music can save our world?
Paris: I’m glad Parsnip gives you a good vibe! That is certainly what matters most to me – to bring some joy into people’s lives through song – but on a larger scale, I can’t say I’m that positive, but you know there’s always hope … 

Some questions I always ask. What’s the good thing and what’s the bad thing about music?
Good thing: Paul McCartney! 
Bad thing: Paul McCartney? 

What’s your favourite record of all time and please state why!
Paris: Whooee, that is hard to say but I tend to refer to RAM by Paul and Linda McCartney as my ‘desert island record’. It encompasses everything I’d ever hope to achieve in song writing – the imagination, colour, humour, diversity and freedom – it gives me great joy. 

With who wouldn’t you mind to be alone with in an elevator for 8 hours and what would you do then?
Paris: Oh boy, um probably Paramahansa Yogananda. I would channel all his cosmic love and joy and being and pour it into every little song and sound and word and smile I make and share it with you all! And then perhaps, I might be a little more positive about saving the world … You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More